Power Platform. Quines regles de control d’accés cal establir sobre les dades?

Les aplicacions de Power Apps permeten generar interfícies d’usuari amb les qual s’accedeix a dades que estan emmagatzemades en altres llocs, com són OneDrive i/o SharePoint. Cal establir els mínims nivells de permisos sobre les dades accessibles per les aplicacions (documents, llistes, i/o carpetes compartides). Les persones que tinguen permisos sobre els documents, llistes i/o carpetes compartides seran les mateixes persones que puguen accedir mitjançant les aplicacions.