cdc

VIDEO TUTORIALS

El CDC integra totes les aplicacions d'Office 365 amb ITACA, PortalEdu, AULES i Lliurex. En aquests vídeos s'explica com fer-ho.

  1. PROJECTE - CDC
  2. CDC - AULES
  3. CDC - ITACA
  4. CDC - PORTAL EDU
  5. CDC - LLIUREX