Que he de fer per a poder utilitzar l’eina MS Bookings?

Cal activar el calendari de MS Bookings. Per activar-lo, cal polsar sobre “Go to Bookings” dins del cos del missatge rebut. Posteriorment, per a fer ús de l’aplicació, cal anar a www.office.com mitjançant les credencials de la ID de centre, on trobarà l’aplicació Bookings.

Seguint les instruccions d’aquesta guia APP – Bookings with me i Bookings de MS (office.com) allotjada a la web del CDC, podrà configurar el servei de cita prèvia.

Que es MS Bookings? Per què he rebut un correu del remitent “NO REPLY, BOOKINGS? Que faig si he esborrat aquest correu?

MS Bookings es una aplicació per a administrar cites de forma senzilla amb persones externes. Es poden programar cites, entrevistes, reunions, visites, consultes i molt més.

El correu “NO REPLY, BOOKINGS” rebut el passat 29 de Juny s’ha generat per activar un calendari de “reserva de cita prèvia” als centres educatius mitjançant l’aplicació Bookings.

Recomanem que recupere el correu esborrat de la “paperera”. En cas d’haver esborrat el contingut de la paperera d’aquesta bústia de correu, cal que envie un ticket al SAI demanant que li envien novament el correu per activar el calendari de Bookings. Cal adreçar el ticket a la cua del CDC “consultes-Incidències tècniques” .

Accés a Bookings with me

Es pot accedir a Bookings with me a través de la pàgina web https:// outlook.office.com/bookwithme/

També es pot començar a fer servir Bookings with me des del calendari d’Outlook per a la Web. Cal polsar sobre el botó “Ves a la pàgina de reserves”. En obrir la nova pàgina de Bookings with me (panell de Bookings), apareixerà el panell “Introducció…”.Hi haurà una pàgina de reserves la qual caldrà modificar i adaptar la seua configuració. Podran crear-se tipus de “cites” per a diverses finalitats i assignar-les un nom. Per començar, només cal crear una reunió pública senzilla. Caldrà polsar en el signe més (+) per crear un tipus de reunió. En fer-ho, també començarà el procés de configuració de la pàgina Bookings.

El claustre també estarà com a membre de l’equip Documentar de manera automàtica?

No, el claustre no forma part de l’equip Documentar. Si necessite que alguna persona docent col·labore amb aquest equip, els propietaris de l’equip han d’afegir-la manualment com a membre. 

Cal recordar que hi ha que actualitzar cada curs els membres de l’equip Documentar que s’hagen afegit manualment, per si hi ha alguna persona que no haja d’estar. 

Accés a les aplicacions MS 365

Per accedir a les eines web MS 365 accedeix a la pàgina http://www.office.com i autenticat amb la teua identitat digital. Al polsar sobre els 9 punts, es despleguarà el llistat d’aplicacions. 

ImagenLocal.png

Paquet MS 365. Aplicacions d’oficina, com processador de text, full de càlcul, presentacions, etc. 

Teams. Aplicació molt versàtil, tant per a la docència com per a l’organització de centre. Et permet tindre els documents endreçats, compartits, aula virtual, vídeo conferències, etc. (Versió web i d’escriptori). 

OneDrive. Espai personal per emmagatzemar documents. (Versió web i d’escriptori).  

Task. Pots tenir les teues tasques anotades i compartir-les amb altres persones. 

Forms. Permet crear formularis. 

Stream. Aplicació de vídeo de Microsoft 365. 

I tota la resta d’aplicacions MS 365 de la llicència A1 educativa

A través d’aquest enllaç, es pot accedir a un vídeo tutorial sobre com iniciar sessió amb MS365.

Quina funció té l’equip Documentar?

Per a la publicació de documentació cap a fora de l’organització*, hi ha creat un equip anomenat documentar que és l’únic que permet crear enllaços públics amb arxius (documents, imatges, vídeos…) accessibles de manera anònima.

NOTA: *Accés a la documentació sense autenticar-se amb una identitat digital.

Per a més detalls de com generar enllaços oberts a través de l’equip Documentar fes clic a l’enllaç següent: enllaç.

Fent ús de l’Equip Documentar i del calendari podràs:

  • Pujar Documents a Web Família perquè els veja qualsevol.
  • Incrustar vídeos de Stream a Portaledu
  • Pujar documents a Portaledu perquè qualsevol persona els puga veure.

Problemes amb links públics a l’equip Documentar – CDC (gva.es)

Com utilitzar el correu ID de centre per a la gestió de centre?

La identitat de centre amb format [CODICENTRE]@edu.gva.es té una capacitat de 50 GB i unes característiques especials: 

  • Creació de canals privats i compartits. Es recomana no esborrar la Identitat de centre dels canals una vegada estiguen tots els membres assignats al canal, en cas de que les persones deixen de formar part del canal, la Identitat de centre sempre estarà i el canal no quedarà abandonat. 
  • És la propietària original de tots els equips de gestió.
  • Cal utilitzar la Identitat de centre per accedir a les bústies compartides i després afegir a les persones que vols que gestionen les bústies. 
  • Gestió compartida de la bústia de correu de la Identitat Digital de Centre. Per a configurar i usar l’accés compartit a la bústia de  correu de centre recordeu consultar a la web del CDC la guia: Bústies compartides: gestió i ús.

No es convenient que les seues credencials siguen compartides entre persones externes a l’equip directiu donat que té habilitat l’accés compartit per vàries persones. 

A la bústia de la Identitat de Centre hi arriben tots els comunicats oficials de la Conselleria d’Educació, Universitat i Ocupació. 

En cap cas la identitat de centre substituirà les bústies de correu compartides creades per a ús de la secretaria del centre, informació de centre o projectes de qualsevol tipus; tampoc està concebuda per a substituir la identitat personal de persones individuals o càrrecs directius. 

Pots fer un ús molt eficient d’aquesta bústia creant carpetes compartides i fent ús de les regles.  Si vols explorar aquestes possibilitats consulta aquesta guia: Com puc compartir una carpeta i fer us de les regles al correu d’Outlook? 

Com puc enviar o reenviar un correu electrònic a tot el claustre? 

L’enviament o reenviament de correus electrònics a tot el claustre és molt útil. Cal fer un ús responsable del mateix. En la següent guia pots veure que hi ha dues maneres de fer-ho. 

Per finalitzar es convenient tenir en compte fer un bon ús del correu electrònic, aquesta guia sobre bones pràctiques es convenient tenir-la en compte. 

Power Platform. Quines consideracions s’han de tindre en compte per a accedir a arxius i carpetes compartides des de Power Platform?

Des de la Power Platform és possible accedir a arxius i carpetes que estiguen als espais de OneDrive i de SharePoint. Per a que aquest accés siga segur, és necessari establir els permisos adequats sobre aquests elements, de forma que sols les persones autoritzades tinguen accés. 

Les opcions de seguretat sobre els arxius i carpetes als que s’accedeix amb Power Platform són aquelles que s’estableixen directament sobre aquests objectes des de OneDrive o SharePoint.  

S’ha de tindre en consideració el principi del mínim accés requerit: cal concedir el nivell més baix d’accés als arxius i carpetes per garantir la funcionalitat, i concedir-lo únicament al conjunt de persones que requereixen accedir. 

OneDrive i SharePoint ofereixen eines de registre d’auditoria, que permeten rastrejar els canvis que s’han realitzat en arxius i carpetes, i que permeten conèixer qui els ha realitzat. A més a més, es compta amb l’historial de versions dels documents, amb el qual és possible restaurar l’estat a algun moment anterior en el temps. 

Resulta fonamental conscienciar i educar a les persones usuàries sobre les polítiques de seguretat i privacitat, per tal d’evitar la divulgació d’informació que siga sensible, especialment aquella que tinga relació amb l’alumnat menor d’edat. 

Power Platform. Quines consideracions s’han de tindre en compte si s’usen llistes de SharePoint com a base de dades de Power Apps?

Les llistes de SharePoint ofereixen major flexibilitat i escalabilitat com a mecanisme de base de dades de les Power Apps que les taules d’Excel.  

És fonamental establir els permisos adequats en les llistes de SharePoint per tal de limitar l’accés a les dades únicament a aquelles persones que estiguen autoritzades. Al crear-les dins dels espais de SharePoint dels distints equips, s’hereten els permisos implícits dels propis equips. Tot i això, també es possible modificar la quantitat de persones que tenen accés a la informació que emmagatzemen. 

Les llistes de SharePoint disposen de registres d’auditoria per poder conèixer quins canvis s’han realitzat al llarg del temps i qui els ha realitzat. Es convenient revisar aquests registres per assegurar que accedeixen a modificar la informació de les llistes aquelles persones que realment han de poder fer-ho. 

Les llistes de SharePoint permeten definir restriccions en els tipus de dades que admeten les columnes, així com fórmules de validació per comprovar que abans d’emmagatzemar o modificar informació, es compleixen les condicions necessàries. Això pot ajudar a mantenir la integritat de les dades que s’emmagatzemen. 

El contingut de les llistes de SharePoint pot ser bolcat a fitxers que poden servir de còpia de seguretat, els quals també poden utilitzar-se per fer restauracions de la informació.