Com puc fer un seguiment dels comunicats d’incidències?

Pot utilitzar un simple formulari generat des del Sharepoint de l’ equip directiu i enllaçat a una pestanya del canal general de Claustres per recollir la informació relacionada amb les incidències de convivència. Si vols un millor seguiment del problema pots utilitzar llistes de Sharepoint. Descobreix un exemple de com fer-ho fent servir aquesta guia 

COM PUC ACCEDIR AL TEAMS CDC-SUPORT?

Poseu-vos en contacte amb tots els centres CDC a través del Fòrum de debat de l’equip de Teams CDC SUPORT! Som una comunitat activa i ens ajudem entre nosaltres.

  1. Accedeix a http://www.office.com i identifica’t amb la teva identitat digital
  2. 2. Accedeix a Teams.
  3. Sol·licita Unir-se a un equip
  4. Escriu aquest codi d9645wj.
  • Fes servir el canal «1. Recursos» del nou Teams per consultar novetats, comunicats i guies.
  • Fes servir el canal «2. Debats i consultes» del nou Teams per plantejar consultes, dubtes i suggeriments que de forma col·laborativa es podran contestar i compartir.

Com puc millorar la comunicació dels equips docents usant Aules?

Un curs de coordinació docent a Aules és una eina molt útil per recollir i registrar informació sobre els grups d’ alumnat de manera ordenada, de cara a les reunions amb els pares i mares.  

A més : 

  1. Facilita que els membres dels equips docents puguin compartir les seves impressions i estar informats de les novetats dels seus grups i alumnat. 
  1. Permet a l’ equip directiu tenir accés a tota la informació al voltant dels grups i alumnat del centre. 

Per saber com crear i configurar aquest tipus de curs consulta la guia de Coordinació d’Equips Docents que trobes aquí

Com puc millorar la comunicació dels equips docents usant Teams?

Dins del Teams Claustre pots crear un canal públic anomenat Equips Docents per fer arribar notificacions relatives a l’ acció tutorial i que tot el claustre estiga assabentat. Un curs de coordinació docent a Aules és la millor eina per recollir i registrar informació sobre els grups d’ alumnat de manera ordenada.  Pots enllaçar aquest curs de Coordinació d’Equips Docents que has creat a Aules com una pestanya dins del canal públic d’ Equips Docents. A més, pots crear etiquetes per als diferents Equips Docents usar-les per crear xats i programar reunions virtuals dels equips docents amb facilitat. 

Per a més informació consulta la guia de Coordinació d’Equips Docents aquí

Com puc gestionar les absències del professorat?

Una forma ràpida i còmoda és fer servir els formularis per recollir les dades del professorat. L’aplicació forms és senzilla i intuïtiva d’utilitzar. Des del CDC hem preparat una plantilla que podeu trobar a la diapositiva número 6 d’aquesta guia, per si voleu utilitzar-la o per si us serveix d’ajuda. 

Com puc gestionar les Guàrdies a través d’un canal de Teams?

Gestionar les guàrdies i les absències del professorat és molt important per a tots els centres educatius. És molt útil crear un canal públic a l’equip Claustre per a aquesta finalitat (alguns equips claustre tenen aquest canal predeterminat des de la conselleria) 

En esta guia tens un suggeriment de com pots organitzar les guàrdies al teu centre utilitzant TEAMS. Per descomptat, cada centre adopta una manera de treballar que s’adapta a les seues circumstàncies. 

A la diapositiva número 6 està disponible una plantilla de formulari per registrar les Absències del Professorat. És un simple exemple, pots utilitzar-lo o prendre’l com una idea.