Power Platform: Què he de tindre en compte respecte dels permisos?

Cal establir els permisos sobre els recursos basant-se en el criteri del “menor privilegi possible”, concedint sols aquells permisos que siguen indispensables per a poder realitzar el treball requerit. 

S’ha de limitar l’accés a les aplicacions de Power Apps i els fluxos de Power Automate únicament a aquelles persones que realment hagen d’usar-les, evitant compartir-les a nivell global.