Power Platform. Què s’ha de tindre en compte abans de compartir informació?

Abans de compartir dades, s’ha de ser conscient de què es compartirà i amb qui. 

Si les dades a les que s’accedeix des de l’aplicació es comparteixen des de OneDrive, cal evitar compartir amb tota l’organització, i compartir únicament amb aquelles persones que realment hagen de tindre accés a la informació. 

Per a dades que hagen de ser accessibles únicament per l’equip directiu d’un centre, es disposa de l’equip de Teams de l’equip directiu, el qual disposa del seu espai de SharePoint que està limitat a aquestes persones. Les aplicacions de Power Apps que hagen d’usar sols les persones d’un equip directiu haurien d’ubicar el seu emmagatzemament de dades sobre aquest espai de SharePoint. 

Per a dades que hagen de ser accessibles a tot el claustre d’un centre, es convenient utilitzar l’espai de SharePoint associat a l’equip de Teams del claustre. Les aplicacions de Power Apps que s’usen per tot el claustre es convenient que tinguen el seu espai d’emmagatzemament de dades associat a aquest equip. 

Per a altre tipus de col·lectiu (equips docents, consell escolar -per a persones amb identitat digital-, etc.), cal seguir les recomanacions respecte de la compartició de dades, incloent l’establiment de permisos, que es mencionen en les guies corresponents. El nivell de permisos que s’aplique als documents, carpetes o llistes serà el mateix al qual puga accedir-se des de les Power Apps.