Què puc fer per gestionar les incidències TIC al meu centre?

Tots els centres educatius disposen d’equipament TIC com per exemple ordinadors, projectors o tauletes digitals. Aquest dispositius, en determinades ocasions, poden tindre algun tipus de problema que cal comunicar a les persones encarregades de donar una solució. Mitjançant els formularis de MS Forms i la seua integració en Teams, podem informar dels problemes i fer que la informació estiga a disposició de les persones que s’encarreguen de gestionar-los o resoldre’ls.  

Pots aprendre més sobre aquest procés consultant aquesta guia.  

Què són els canals de Teams i què ofereixen?

Un equip de Teams està organitzat en canals, en els quals s’organitzen les comunicacions, arxius i aplicacions d’aquest equip. Cada canal es dedica a un tema, projecte o necessitat específica.   

 Microsoft Teams ofereix tres tipus de canals per a un equip: canals públics, accessibles a totes les persones de l’equip; canals privats que estan a disposició d’un subconjunt de les persones de l’equip; canals compartits en els quals es pot agregar a persones de diferents equips. 

Si vols saber més sobre el seu funcionament i configuració, pots consultar la següent guia

Què puc fer amb el calendari d’Outlook?

Totes les persones amb identitat digital disposen d’un calendari associat al seu correu electrònic. En aquest calendari poden:

Anotar reunions o esdeveniments
Compartir les reunions o esdeveniments amb altres persones o grups de persones
Compartir calendaris amb persones o grups de persones
Crear calendaris nous i compartir-los
Fer ús de calendaris de grups col·laboratius
Incrustar un calendari a la pàgina web del centre
Organitzar reunions virtuals

Més informació en aquesta guia.

Com puc iniciar sessió a un ordinador amb LliureX?

A partir de la incorporació del teu centre al projecte CDC, l’inici de sessió es fa amb la teua Identitat Digital. Simplement introdueix les credencials (nom d’usuari i contrasenya) de la teua Identitat Digital i entraràs a l’ordinador automàticament. És molt important que recordes tancar la sessió cada vegada que deixes l’ordinador (per tal d’evitar que qualsevol altra persona puga accedir a la informació personal que pugues emmagatzemar en eixe ordinador).

L’inici de sessió també et servirà per treballar en l’aula d’informàtica, de manera que cada estudiant entrarà a l’ordinador amb la seua Identitat Digital, i tindrà el seu espai personal independent, inclús si d’altres estudiants comparteixen el mateix ordinador. Recorda que és convenient que, per a cada grup d’estudiants que entre a l’aula d’informàtica, faces el recordatori de tancar la sessió, perquè cap persona es duga una sorpresa.

En aquesta guia tens tota la informació detallada sobre com treballar en l’aula d’informàtica i sobre com accedir a LliureX amb la teua Identitat Digital.

Noves guies bàsiques per a equips directius i docents de centres CDC

Ja teniu a la vostra disposició diverses guies bàsiques per a ajudar a docents i equips directius de centres CDC. Totes aquestes guies les podeu trobar en la nostra secció de MANUALS I GUIES

  1. Guia bàsica CDC: dirigit a equips directius i coordinadors CDC, trobaràs la informació bàsica per a implantar el CDC en el teu centre educatiu..

MANUALS i GUIES >> CDC >> 3. GUIA BÀSICA CENTRES CDC

2. Guia bàsica docents CDC: perquè els docents que s’incorporen a un centre CDC tinguen una visió global de les eines de què disposen.

MANUALS I GUIES >> CDC > 4. GUIA BÀSICA DOCENTS CDC

3. Guia d’implantació del CDC en centres educatius: Inclou les etapes d’implantació que es poden anar desenvolupant al ritme que cada centre considere oportú.

MANUALS I GUIES >> GESTIÓ DE CENTRE >> 16. GUIA IMPLANTACIÓ CDC EN CENTRES EDUCATIUS

Esperem us siga d’utilitat!

Comunicat de creació de noves bústies compartides

Estimada directora/Estimat director.

Com ja li informàrem, els centres ja disposen de dues bústies compartides per a la coordinació TIC i per a la secretaria del centre amb el format [codi_centre].ctic@edu.gva.es i [codi_centre].secretaria@edu.gva.es respectivament.

De manera addicional, s’està procedint a generar les següents bústies compartides per a la comunicació del centre amb l’exterior:

  • Per a gestionar consultes d’informació, la bústia [codi_centre].info@edu.gva.es.
  • Per a gestionar projectes amb persones u organismes externs, com per exemple Erasmus, la bústia [codi_centre].projectes@edu.gva.es.
  • Per a gestionar la formació en centres de treball (FCT), la bústia [codi_centre].fct@edu.gva.es. Aquesta bústia només per als centres amb Formació a Centres de Treball.

Per obtindre més informació sobre bústies compartides, així com la seua gestió i configuració, pot consultar la guia sobre l’ÚS DE BÚSTIES COMPARTIDES en:

Salutacions

València, 21 de juny  de 2022

Signat: SICE – SDGIEI

Actualització guia canal Guàrdies.

S’ha actualitzat la guia del Canal Guàrdies, en ella trobaràs suggeriments com per exemple… com utilitzar els formularis, les llistes i les tasques per a organitzar l’absència del professorat, els parts d’incidències i les possibles expulsions de l’aula en un moment puntual. Consultar Guia.