Power Platform. Quines consideracions s’han de tindre en compte si s’usen llistes de SharePoint com a base de dades de Power Apps?

Les llistes de SharePoint ofereixen major flexibilitat i escalabilitat com a mecanisme de base de dades de les Power Apps que les taules d’Excel.  

És fonamental establir els permisos adequats en les llistes de SharePoint per tal de limitar l’accés a les dades únicament a aquelles persones que estiguen autoritzades. Al crear-les dins dels espais de SharePoint dels distints equips, s’hereten els permisos implícits dels propis equips. Tot i això, també es possible modificar la quantitat de persones que tenen accés a la informació que emmagatzemen. 

Les llistes de SharePoint disposen de registres d’auditoria per poder conèixer quins canvis s’han realitzat al llarg del temps i qui els ha realitzat. Es convenient revisar aquests registres per assegurar que accedeixen a modificar la informació de les llistes aquelles persones que realment han de poder fer-ho. 

Les llistes de SharePoint permeten definir restriccions en els tipus de dades que admeten les columnes, així com fórmules de validació per comprovar que abans d’emmagatzemar o modificar informació, es compleixen les condicions necessàries. Això pot ajudar a mantenir la integritat de les dades que s’emmagatzemen. 

El contingut de les llistes de SharePoint pot ser bolcat a fitxers que poden servir de còpia de seguretat, els quals també poden utilitzar-se per fer restauracions de la informació.