Power Platform. Quines consideracions s’han de tindre en compte per a accedir a arxius i carpetes compartides des de Power Platform?

Des de la Power Platform és possible accedir a arxius i carpetes que estiguen als espais de OneDrive i de SharePoint. Per a que aquest accés siga segur, és necessari establir els permisos adequats sobre aquests elements, de forma que sols les persones autoritzades tinguen accés. 

Les opcions de seguretat sobre els arxius i carpetes als que s’accedeix amb Power Platform són aquelles que s’estableixen directament sobre aquests objectes des de OneDrive o SharePoint.  

S’ha de tindre en consideració el principi del mínim accés requerit: cal concedir el nivell més baix d’accés als arxius i carpetes per garantir la funcionalitat, i concedir-lo únicament al conjunt de persones que requereixen accedir. 

OneDrive i SharePoint ofereixen eines de registre d’auditoria, que permeten rastrejar els canvis que s’han realitzat en arxius i carpetes, i que permeten conèixer qui els ha realitzat. A més a més, es compta amb l’historial de versions dels documents, amb el qual és possible restaurar l’estat a algun moment anterior en el temps. 

Resulta fonamental conscienciar i educar a les persones usuàries sobre les polítiques de seguretat i privacitat, per tal d’evitar la divulgació d’informació que siga sensible, especialment aquella que tinga relació amb l’alumnat menor d’edat.