Enquesta PEC 24/25

L’IES Ausiàs March de Manises ha iniciat un procés col·laboratiu per a adequar el PEC als canvis legislatius i socials recents. EL PEC és el document més important d’un institut ja que en ell es determinen les necessitats educatives singulars del centre i el plantejament de les propostes pedagògiques per a abordar-les. Aquest document està sent modificat amb la participació de tota la comunitat educativa: professorat, alumnat i famílies. Aquest qüestionari és una de les activitats en les quals busquem la seua participació.
    Aquesta consulta se centra en un dels apartats del PEC: els principis i valors que han de presidir l’educació de l’alumnat. El que ací es presenta és un treball previ en el qual un grup de mares i pares voluntaris van debatre sobre aquestes qüestions.
    El següent qüestionari s’organitza entorn de dues qüestions:

  1. Quin tipus de persones volem ajudar a educar?
  2. Quins valors ha d’adquirir l’alumnat mitjançant l’educació?

Li sol·licitem que trie 5 idees de cadascuna de les llistes associades a aquestes dues qüestions.

Enllaç al qüestionari