OFERTA EDUCATIVA

L’IES Ausiàs March compta actualment amb 4 línies d’ESO.

  1. Una d’elles és un Programa d’Ensenyament en Valencià (el que normalment es coneix amb el nom de “línia en Valencià”).
  2. Un grup mixt (Valencià-Castellà), en el que es desdoblen la majoria de les assignatures en funció de la preferència lingüística de l’alumne.
  3. Un Programa d’Incorporació Progressiva, en el que, a més de l’assignatura de Valencià, hi ha diverses assignatures que tenen com llengua vehicular el Valencià.

Com a centre que forma part de la Xarxa de Centres plurilingües de la Conselleria d’Educació també s’ofereix:

  1. Cursos d’ESO “plurilingüe” en el que s’imparteixen assignatures en valencià, castellà, anglés i francés.
  2. S’imparteixen i realitzen unitats en llengua estrangera: anglés i francés.
  3. En alguns cursos, una iniciació a l’alemany.

A més, també disposem d’un cicle de Formació Professional Bàsica de l’especialitat de Vidre i Ceràmica.

Quant a Batxillerat, el Centre ofereix al seu alumnat tres de les quatre modalitats: el Batxillerat Científic (amb les opcions de Ciències de la Natura i la Salut i la Cientificotècnica), l’Humanístic (opcions Humanística i de Ciències Socials) i l’Artístic (opcions d’Arts Plàstiques i d’Arts Aplicades i Disseny).