Matrícula

MATRÍCULA CURS 2020-2021

Termini de Matrícula: Fins al 30 de juny 2020

Abans de començar a omplir este formulari haurà de tindre preparada la següent documentació en format pdf o jpg:

 • DNI dels progenitors, cadascun en una sola imatge
 • Llibre de família
 • Fotografia de l'alumne-a per a carnet

Sols si és el vostre cas:

 • Certificat mèdic de l'alumne-a
 • Certificat de promoció a l'ESO
 • Títol de família monoparental
 • Títol família nombrosa
 • Sentència de pèrdua de pàtria potestat
 • Si pateixes alguna malaltia crònica cal omplir els annexos IV i V de la Resolució de 13 de juny de 2018 (annex IVannex V)

L'alumnat de 3r ESO, 4t ESO, FPB I, FPB II, 1r BAT i 2n BAT, han de pagar 1'12€ de segur escolar.
Ho poden pagar venint a l'IES prèvia cita o ingressant los en este Núm de compte posant en el concepte el nom de l'alumne-a.

ES71 2085 8113 0903 3021 8929

L'alumnat de BATXILLERAT, a més a més, ha de pagar unes taxes amb el model 046: http://www.ceice.gva.es/doc046/gen/es/tasas.asp?idf=ADMIN

1r BATXILLERAT:
 • Targeta d'identitat 2'22€
 • Historial Acadèmic 4'20€
2n BATXILLERAT:
 • Targeta d'identitat 2'22€

 

Com escanejar i crear documents PDF amb el  mòbil (Google Drive)

Com crear documents PDF amb el mòbil (amb PDF Reader Plus)

Fés clic a l'enllaç per a accedir al FORMULARI DE MATRÍCULA corresponent al curs que vols matricular-te:

1r ESO (sols alumnat de centres adscrits o que ha repetit)

2n ESO (sols alumnat del nostre centre que ha promocionat) 

3r ESO (sols alumnat del nostre centre que ha promocionat)  

4t ESO (sols alumnat del nostre centre que ha promocionat) 

FPB I 

FPB II (sols alumnat del nostre centre que ha promocionat)

1r BATXILLERAT 

1r BATXIBAC

2n BATXILLERAT (sols alumnat del nostre centre que ha promonionat)

2n Batxibac (sols alumnat del nostre centre que ha promocionat)