BEQUES ALUMNAT AMB NECESSITAT ESPECÍFICA DE SUPORT EDUCATIU

S’ha publicat en el BOE del dia 2 d’agost de 2021, l’extracte de la Resolució de 28 de juliol de 2021, de la Secretaria d’Estat d’Educació i Formació Professional per la qual es convoquen ajudes per a alumnes amb necessitat específica de suport educatiu per al curs acadèmic 2021-2022.

Les sol·licituds tant d’ajuda com de subsidi hauran d’emplenar-se mitjançant el formulari accessible per internet en l’adreça http://www.educacionyfp.gob.es o a través de la seu electrònica del Ministeri d’Educació i Formació Professional en l’adreça https://sede.educacion.gob.es.

Una vegada emplenada la sol·licitud telemàtica, si el sol·licitant es pot identificar per qualsevol dels sistemes de signatura acceptats per la seu electrònica, es podrà completar el procés electrònic de presentació de la sol·licitud acompanyant a través de la pàgina web, en format pdf i escanejada, la documentació que li siga requerida per la pròpia aplicació.

Si el sol·licitant no disposa del sistema de signatura acceptat per la seu electrònica, una vegada emplenada la sol·licitud telemàticament, haurà d’imprimir el model “pdf” i presentar-lo en el centre on es trobe matriculat, degudament signat pels membres de la unitat familiar, acompanyat de la documentació requerida en cada cas.

El termini de presentació de sol·licituds acaba al pròxim 30 de setembre de 2021, inclusivament.

Per a obtindre informació sobre l’estat de tramitació del procediment de les ajudes, es podrà consultar en l’adreça electrònica: https://sede.educación.gob.es, en l’apartat “notificacions”.

Més informació: https://www.becaseducacion.gob.es/portada.html