PROVES AVALUACIÓ DIAGNÒSTICA 2024

El 13, 14, 15 i 16 de maig del 2024, l’IES Gonzalo Anaya realitzarà l’Avaluació de diagnòstic 2023-2024. Hi participarà l’alumnat de 2n d’Ensenyament Secundari Obligatori. Donem publicitat a la infografia que el servei d’avaluació i qualitat educativa de la Conselleria d’Educació ha enviat als centres i famílies.

MÉS INFORMACIÓ

Carta a les famílies / Carta a las familias (Castellano)