Secretaria

Tràmits Cicles Formatius

PROVES D’ACCÉS A CICLES FORMATIUS 2024

  • Calendari de les proves: INSCRIPCIÓ DEL 20 AL 28 DE MARÇ de 2024
  • Requisit participants de la prova del cicle mitjà: tindre 17 anys o complir-los durant l’any de la realització de la prova.
  • Requisit participants de la prova del cicle superior: tindre 19 anys o complir-los durant l’any de realització de la prova.
    Les persones que acrediten estar en possessió d’un títol de cicle mitjà podran presentar-se a les proves d’accés a cicles formatius de grau superior quan tinguen com a mínim 18 anys complits l’any de realització de la prova
  • Documentació a entregar en Secretaria o al correu 46016440@edu.gva.es:

CICLE MITJÀ: Sol·licitud exempció per a la prova d’accés als cicles de grau mitjà

–CICLE MITJÀ:  Aclariments per demanar l’exempció de qualsevol part de la prova de GRAU MITJÀ si adjuntes documentació que el justifique (certificació acadèmica, d’empresa, de Tresoreria).

– CICLE SUPERIOR: Sol·licitud exempció per a la prova d’accés als cicles de grau superior.

CICLE SUPERIOR: Aclariments per demanar l’exempció de qualsevol part de la prova de GRAU SUPERIOR si adjuntes documentació que el justifique (certificació acadèmica, d’empresa, de Tresoreria)

TÍTOLS CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ I/O SUPERIOR

Sol·licitud del títol de cicle mitjà o de cicle superior.  
Genera i paga la taxa del títol des de casa.

Presenta la sol·licitud i la taxa pagada en la Secretaria de l’institut (o per correu electrònic: 46016440@edu.gva.es)

DEVOLUCIÓ TAXES 

Si has pagat una taxa d’autoliquidació (imprés 046) indeguda, pots sol·licitar la seua devolució a l’Agència Tributària Valenciana.