ESCOLA DE FAMÍLIES 2023 – 2024

Estimades famílies, el proper dilluns dia 27 de novembre a les 17:00h, continuem amb la nostra Escola de Famílies, que ja sabeu que és UN GRUP DE SUPORT A PARES I MARES DE L’IES GONZALO ANAYA.
Us esperem i agraïm el vostre esforç per poder assistir a aquesta activitat que amb molta il·lusió us oferim.

Més informació

EL NOSTRE CENTRE

L’IES Gonzalo Anaya de Xirivella va complir el 14-12-2006, 25 anys de trajectòria educativa. En l’actualitat ens trobem en un edifici nou, al qual ens traslladàrem el 26 de març de 2007. Es un dels Instituts més grans de la Comunitat Valenciana, amb 18.000 m2 de parcel·la, amb planta baixa i dues altures, servei de cafeteria, gimnàs, frontó, galotxa, 2 laboratoris, 5 aules d’informàtica, tallers, etc. En l’actualitat contem amb un voltant de 700 alumnes, 90 professors i 7 persones d’administració i serveis.

Els ensenyaments que s’imparteixen són: ESO, Batxillerat i Cicles formatius


ÚLTIMES NOTÍCIES


ESCOLA DE FAMÍLIES

Des de fa dotze anys tenim a l’institut una Escola de Famílies, amb la intenció d’informar i implicar les famílies en la tasca educativa dels seus fills/es.
Va dirigida a totes les famílies del centre.
Les diferents sessions d’aquesta Escola seran informades puntualment a través de les tutories i figuren també en el calendari escolar de l’agenda de l’alumnat.
Aquesta escola, immersa en l’àmbit escolar, tracta de ser un instrument per a afavorir la formació de les famílies en aspectes relacionats amb l’educació del fills/es.

L’Escola de Famílies és, en definitiva, una oportunitat que l’institut ofereix per a reeducar permanentment i perquè hi haja coherència entre els missatges que els alumnes reben al centre i els que reben dins de la família.
Participar en l’Escola de Famílies és una manera de compartir experiències per a poder valorar la importància que té aprendre, esforçar-se, superar-se, participar, buscar solucions…tot allò encaminat a la formació de l’alumnat.


PLA DE CONTINGÈNCIA I CONTINUÏTAT EN EL TREBALL DURANT LA NOVA NORMALITAT


TREBALL DE RECERCA EN BATXILLERAT

El treball de recerca consisteix en un conjunt d’activitats encaminades a estudiar uns fets, uns fenòmens, unes persones, unes teories o uns objectes, ben delimitats, amb aspectes poc explorats o poc coneguts, amb l’objectiu de esclarir i d’obtenir algun coneixement nou. Es tracta que en grups de no més de tres components, l’alumnat (amb nota mitjana igual o superior a 7 en 4t de l’ESO) realitzi una investigació científica durant el Batxillerat (1r i 2n), sobre qualsevol tema o matèria de l’currículum , dirigida per un professor-tutor. Aquest treball tindrà repercussió en la nota mitjana de 2n curs de batxillerat. La participació de l’alumnat serà de forma voluntària.

COEDUCACENTRES

L’IES Gonzalo Anaya va participar en el curs 21-22 del programa COEDUCACENTRE de la Conselleria d’educació que promou:

  • Un sistema equitatiu, inclusiu i lliure d’estereotips sexistes.
  • La prevenció de la violència de gènere.
  • Avançar en l’educació afectivo-sexual.
  • Canviar la mirada al voltant de tot allò que es fa als centres educatius.