EL NOSTRE CENTRE

L’IES Gonzalo Anaya de Xirivella va complir el 14-12-2006, 25 anys de trajectòria educativa. En l’actualitat ens trobem en un edifici nou, al qual ens traslladàrem el 26 de març de 2007. Es un dels Instituts més grans de la Comunitat Valenciana, amb 18.000 m2 de parcel·la, amb planta baixa i dues altures, servei de cafeteria, gimnàs, frontó, galotxa, 2 laboratoris, 5 aules d’informàtica, aula ATECA, tallers, etc. En l’actualitat contem amb un voltant de 1000 alumnes, 125 professors i 7 persones d’administració i serveis.

Els ensenyaments que s’imparteixen són: ESO, Batxillerat i Cicles formatius

S’estableix la PROHIBICIÓ de dispositius mòbils dins de totes les instal·lacions del centre i durant tota la jornada escolar (horari lectiu, temps d’esplai i períodes dedicats al desenvolupament d’activitats complementàries i extraescolars).

Davant l’incompliment d’aquesta restricció, el centre aplicarà el procediment de retirada, custòdia temporal i devolució que s’establisca en les seues normes d’organització i funcionament.

Xirivella, 6 Maig de 2024

MÉS INFORMACIÓ

Davant els creixents casos detectats al centre ens veiem en l’obligació de recordar al alumnat i les seves famílies la normativa respecte al consum de tabac i productes relacionats.

Es recorda la prohibició dels menors d’edat a la possessió de tota mena de productes relacionats amb el tabac, inclosos els vapejadors, així com el seu consum dins del centre educatiu per part de qualsevol membre de la comunitat educativa.

MÉS INFORMACIÓ


ÚLTIMES NOTÍCIES


ESCOLA DE FAMÍLIES

Des de fa dotze anys tenim a l’institut una Escola de Famílies, amb la intenció d’informar i implicar les famílies en la tasca educativa dels seus fills/es.
Va dirigida a totes les famílies del centre.
Les diferents sessions d’aquesta Escola seran informades puntualment a través de les tutories i figuren també en el calendari escolar de l’agenda de l’alumnat.
Aquesta escola, immersa en l’àmbit escolar, tracta de ser un instrument per a afavorir la formació de les famílies en aspectes relacionats amb l’educació del fills/es.

L’Escola de Famílies és, en definitiva, una oportunitat que l’institut ofereix per a reeducar permanentment i perquè hi haja coherència entre els missatges que els alumnes reben al centre i els que reben dins de la família.
Participar en l’Escola de Famílies és una manera de compartir experiències per a poder valorar la importància que té aprendre, esforçar-se, superar-se, participar, buscar solucions…tot allò encaminat a la formació de l’alumnat.


PLA DE CONTINGÈNCIA I CONTINUÏTAT EN EL TREBALL DURANT LA NOVA NORMALITAT


COEDUCACENTRES

L’IES Gonzalo Anaya va participar en el curs 21-22 del programa COEDUCACENTRE de la Conselleria d’educació que promou:

  • Un sistema equitatiu, inclusiu i lliure d’estereotips sexistes.
  • La prevenció de la violència de gènere.
  • Avançar en l’educació afectivo-sexual.
  • Canviar la mirada al voltant de tot allò que es fa als centres educatius.