NORMATIVA SOBRE L’ÚS DE DISPOSITIUS MÒBILS EN ELS CENTRES EDUCATIUS

La Conselleria d’Educació va publicar el divendres 3 de Maig de 2024, una resolució que regula l’ús de dispositius mòbils en els centres educatius, i que podeu consultar en el següent enllaç: NORMATIVA

S’estableix la PROHIBICIÓ del seu ús dins de totes les instal·lacions del centre i durant tota la jornada escolar (horari lectiu, temps d’esplai i períodes dedicats al desenvolupament d’activitats complementàries i extraescolars). D’altra banda, s’estableix l’excepcionalitat en el cas d’activitats educatives concretes, especificades en les programacions d’aula corresponents, o per raons individuals de salut, degudament justificades davant la direcció del centre.

Informem que NO es permet l’ús de dispositius mòbils en tot el recinte escolar. Davant l’incompliment d’aquesta restricció, el centre aplicarà el procediment de retirada, custòdia temporal i devolució que s’establisca en les seues normes d’organització i funcionament.

Recordem que per a comunicar-vos amb els vostres fills/es en horari escolar, poden fer-ho mitjançant el telèfon del centre: 961 206 075

La Direcció del Centre.-