CIRCUMSTÀNCIA ESPECÍFICA – ADMISSIÓ CURS 2024-2025

Segons es disposa en l’article 36. Circumstància específica del Decret 48/2024, cada centre podrà assignar 1 punt a l’alumnat en qui concórrega la circumstància específica determinada pel consell escolar dels centres públics o per la titularitat dels centres privats concertats. Aquesta circumstància específica haurà de fixar-se amb criteris objectius que no podran contradir el que s’estableix en l’article 3 de l’esmentat decret, ni suposar discriminació de cap mena i podrà ser coincident amb algun dels criteris d’admissió.

Els centres docents públics i privats concertats en els quals es realitza el procediment d’admissió de l’alumnat per al curs 2024-2025 han informat de la o les circumstàncies específiques establertes en cada cas per a la seua supervisió per part de la Inspecció Educativa.

IES GONZALO ANAYA – CIRCUMSTÀNCIA ESPECÍFICA: Simultaneïtat amb ensenyaments professionals de música o de dansa.
Documentació: Segons es disposa en l’article 29 de l’Orde 8/202

Més informació

PROVES AVALUACIÓ DIAGNÒSTICA 2024

El 13, 14, 15 i 16 de maig del 2024, l’IES Gonzalo Anaya realitzarà l’Avaluació de diagnòstic 2023-2024. Hi participarà l’alumnat de 2n d’Ensenyament Secundari Obligatori. Donem publicitat a la infografia que el servei d’avaluació i qualitat educativa de la Conselleria d’Educació ha enviat als centres i famílies.

MÉS INFORMACIÓ

Carta a les famílies / Carta a las familias (Castellano)

NORMATIVA SOBRE L’ÚS DE DISPOSITIUS MÒBILS EN ELS CENTRES EDUCATIUS

La Conselleria d’Educació va publicar el divendres 3 de Maig de 2024, una resolució que regula l’ús de dispositius mòbils en els centres educatius, i que podeu consultar en el següent enllaç: NORMATIVA

S’estableix la PROHIBICIÓ del seu ús dins de totes les instal·lacions del centre i durant tota la jornada escolar (horari lectiu, temps d’esplai i períodes dedicats al desenvolupament d’activitats complementàries i extraescolars). D’altra banda, s’estableix l’excepcionalitat en el cas d’activitats educatives concretes, especificades en les programacions d’aula corresponents, o per raons individuals de salut, degudament justificades davant la direcció del centre.

Informem que NO es permet l’ús de dispositius mòbils en tot el recinte escolar. Davant l’incompliment d’aquesta restricció, el centre aplicarà el procediment de retirada, custòdia temporal i devolució que s’establisca en les seues normes d’organització i funcionament.

Recordem que per a comunicar-vos amb els vostres fills/es en horari escolar, poden fer-ho mitjançant el telèfon del centre: 961 206 075

La Direcció del Centre.-

PROVES A2 D’ANGLÉS I/O FRANCÉS 2024

Si ets alumnat del centre i tens almenys 16 o els complixes durant 2024, pots inscrivir-te per fer la prova homologada per obtindre el certificat A2 d’anglés i/o francés. El termini d’inscripció és des del 19 fins al 26 d’abril de 2024 i les proves es realitzaran el 8 de maig (anglés) i el 9 de maig (francés).

PROVES A2 D’ANGLÉS I FRANCÉS 2023-2024

Si ets alumnat del centre i tens almenys 16 o els complixes durant 2024, pots inscrivir-te per fer la prova homologada per obtindre el certificat A2 d’anglés i/o francés. El termini d’inscripció és des del 19 fins al 26 d’abril de 2024 i les proves es realitzaran el 8 de maig (anglés) i el 9 de maig (francés).

ESCUELA DE FAMILIAS – 17 ABRIL Ayuntamiento Xirivella

10 Claves para conectar con tus hijos/as

El próximo miércoles, 17 de abril, Xirivella celebrará la primera sesión de la Escuela de Familias, un lugar de encuentro para la formación y orientación de las familias

ℹ La primera sesión lleva como título ‘10 claves para conectar con tus hijos/as’ y será impartida por Beatriz Villarreal Fernández, pedagoga, funcionaria de la Conselleria de Educación y coach de profesores

? Será a las 19 horas en el Centre Jove. Entrada libre

? Infórmate: t.ly/LNndX