Secretaria

Tràmits Generals

PROVA A2 D’ANGLÉS I FRANCÉS

La prova homologada del curs 2023-2024, nivell A2, d’anglés i de francés, tindrà lloc en convocatòria única el 8 de maig (Anglés) i el 9 de maig (francés) en la Sala d’Usos Múltiples de l’Institut.

Sol·licitud d’inscripció a les proves d’anglés i francés curs 2023-2024.

Exemples de proves d’anys anteriors: anglés (audio d’anglés), francés (audio de francés)

Informació sobre les proves

Taula d’equivalències de nivell d’idioma estranger.

MODELS GENERAL D’IMPRESOS 

CERTIFICAT B1 VALENCIÀ

CONVALIDACIÓ DEL NIVELL B1 DE VALENCIÀ
L’alumnat que haja cursat i aprovat l’assignatura de valencià en tots els cursos d’alguna de les diferents opcions:

  • En tots els cursos d’Educació Primària i d’Educació Secundària Obligatòria.
  • En 3r i 4t d’Educació Secundària Obligatòria i 1r i 2n de batxillerat.
  • En els dos cursos d’FP I i en els dos primers cursos d’FP II.

Podrà obtindre el certificat B1 (abans grau elemental) de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, sense necessitat de presentarse a la prova que la Junta convoca anualment.
Tan sols s’ha de presentar la sol·licitud de convalidació, la fotocòpia del DNI i certificat de notes que acredite que s’ha superat l’assignatura de  valencià en tots els cursos d’alguna de les opcions, i portar-la a la següent direcció:

REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D’EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT DE VALÈNCIA
c/ Gregori Gea, 14,  46009 València

Teniu més informació d’aquest procediment clicant ací.

DEVOLUCIÓ TAXES 

Si has pagat una taxa d’autoliquidació (imprés 046) indeguda, pots sol·licitar la seua devolució a l’Agència Tributària Valenciana.