Secretaria

Tràmits Generals

CERTIFICAT B1 VALENCIÀ

CONVALIDACIÓ DEL NIVELL B1 DE VALENCIÀ
L’alumnat que haja cursat i aprovat l’assignatura de valencià en tots els cursos d’alguna de les diferents opcions:

  • En tots els cursos d’Educació Primària i d’Educació Secundària Obligatòria.
  • En 3r i 4t d’Educació Secundària Obligatòria i 1r i 2n de batxillerat.
  • En els dos cursos d’FP I i en els dos primers cursos d’FP II.

Podrà obtindre el certificat B1 (abans grau elemental) de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, sense necessitat de presentarse a la prova que la Junta convoca anualment.
Tan sols s’ha de presentar la sol·licitud de convalidació, la fotocòpia del DNI i certificat de notes que acredite que s’ha superat l’assignatura de  valencià en tots els cursos d’alguna de les opcions, i portar-la a la següent direcció:

REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D’EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT DE VALÈNCIA
c/ Gregori Gea, 14,  46009 València

Teniu més informació d’aquest procediment clicant ací.

MODELS GENERAL D’IMPRESOS 

PROVA A2 D’ANGLÉS I FRANCÉS

És una prova que es fa tots els cursos en l’institut i servix per a acreditar el Nivell A2 de competència lingüística dels idiomes estrangers cursats en els centres docents. Permet accedir al primer curs del Nivell B1 dels ensenyaments d’idiomes que s’impartixen a les escoles oficials d’idiomes.

Informació sobre les proves

Exemples de proves d’anys anteriors: anglés (audio d’anglés), francés (audio de francés)

Taula d’equivalències de nivell d’idioma estranger.

DEVOLUCIÓ TAXES 

Si has pagat una taxa d’autoliquidació (imprés 046) indeguda, pots sol·licitar la seua devolució a l’Agència Tributària Valenciana.