AMPA

12-4-2023 19.4.44 1

 

¿QUÈ SON LES AMPES?

Les AMPAS són Associacions: Han d'estar constituïdes i registrades com a tal. Si esteu interessats podeu llegir el nostre article «Primers passos».
Les AMPAS són Associacions de Mares i Pares d'Alumnes.
Les AMPAS són entitats sense ànim de lucre: que no tingui ànim de lucre significa que el seu interès no és assolir un benefici econòmic, sinó que la seva finalitat és educativa, social i comunitària.
Les famílies s'han de poder associar de manera voluntària: No es pot obligar cap família a associar-se a l'AMPA.
Ser soci d‟una AMPA suposa assumir uns DRETS i unes OBLIGACIONS.

FINALITATS DE L'AMPA

1. Assistir als pares/mares/tutors
2. Col·laborar en les activitats educatives
3. Promoure i facilitar la participació dels pares en la gestió dels centres
4. Facilitar la representació
5. Vetllar pels drets dels alumnes
6. Promoure i organitzar activitats extraescolars i complementàries
7. Representar els interessos de les famílies.

LLEI D'ASSOCIACIONS 2002, LLEI 14/2008 D'ASSOCIACIONS CV I DECRET 126/86 CV SOBRE PARTICIPACIÓ I ATRIBUCIONS D'AMPA, FEDERACIONS I CONFEDERACIONS

                    CONTACTE   

Email: ampaluvi@gmail.com

FACEBOOK AMPA LUIS VIVES

 

ampa