Jornada continua

PUNXA SOBRE LA IMATGE

Contacteu amb nosaltres

TRIA UNA OPCIÓ DE LES ANTERIORS

ORDRE 9/2022, de 25 de febrer, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport sobre JORNADA CONTINUA.

 

RESOLUCIÓ de 28 de febrer de 2022, de la directora
general d’Innovació Educativa i Ordenació, per la qual
es dicten instruccions per al curs 2022-2023 sobre JORNADA CONTINUA.