Aquest Centre realitza activitats cofinançades pel FONS SOCIAL EUROPEU

 

BENVINGUDA CURS 22-23
AVISO RECOGIDA CHEQUE LIBRO

Atenent a l' ORDRE 9/2022, de 25 de febrer, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es regulen les condicions i el procediment de sol·licitud i d’autorització de modificació de la jornada escolar en els centres sostinguts amb fons públics de segon cicle d’Educació Infantil i d’Educació Primària del sistema educatiu valencià, El Consell Escolar del centre, reunit el dia 7 de març de 2022, APROVA per UNANIMITAT de tots/es els membres presents, el manteniment en vigència de la jornada escolar contínua.

VACUNACIÓ 2a DOSI ALUMNES DE 1r A 3r CURS, I ALUMNES DE 4rt A 6è QUE PER DIVERSOS MOTIUS NO S'INOCULAREN EN EL SEU MOMENT. Es durà a terme a l'ESPAI JOVE de Puçol, els dies 14, 16, 21 i 23 de març. Les famílies rebreu un SMS de Sanitat , on vos indicaran la data i l'hora de la vacunació.
La Directora