Admissió i matrícula

CLICA LA IMATGE DE BAIX PER VEURA TOTA LA INFORMACIÓ SOBRE EL PROCÉS D'ADMISSIÓ I MATRÍCULA

CLICA LA IMATGE DE BAIX PER ACCEDIR A LA TELEMATRÍCULA

 

RESOLUCIÓ de 28 de març de 2022, del director general
de Centres Docents, per la qual s’estableix el calendari i
es dicten instruccions respecte al procediment d’admissió
de l’alumnat en els centres docents sostinguts amb fons
públics de la Comunitat Valenciana que imparteixen ensenyaments
d’Educació Infantil, Educació Primària, Educació
Secundària Obligatòria i Batxillerat per al curs 2022-
2023.