EXEMPLE DE CONFIANÇA, ESFORÇ I VALENTIA.

La nostra alumna Blanca Sempere Galindo, que va titular el passat curs com a Tècnic Superior en Màrqueting i Publicitat, ha optat recentment a una de les Beques de l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE) E+E, Exportació i Ocupació 2018 després de superar totes les proves de selecció a aquestes: prova d’anglés oral, prova d’anglés escrit i entrevista personal.

Gràcies a això, durant els nou mesos de duració d’aquesta, realitzarà pràctiques en comerç exterior i en àmbits relacionats amb la internacionalització de les empreses.

Simultàniament es formarà en Gestió Operativa del Comerç Exterior, mitjançant la realització d’un curs de 200 hores de duració, que abastarà matèries com:
– El nou entorn internacional.
– El marc de la Unió Europea i el mercat únic europeu.
– Màrqueting operatiu internacional.
– Màrqueting digital.
– Formes de pagament i cobrament en el comerç exterior.
– Logística i transport del comerç exterior.
– Tipus de contractes internacionals.
– Operativa d’exportació.
– Sensibilització ambiental, i economia circular.
– Igualtat d’oportunitats i paritat, clau per a la rendibilitat de l’empresa internacional.

Moltíssimes felicitats, Blanca!