Reunions inicials amb famílies/ Reuniones iniciales con familias

Benvolgudes famílies:

Una vegada començat el curs, ens posem en contacte amb vostès com a tutors/es del grup del seu fill/a per a saludar-los i manifestar el nostre desig de facilitar la col·laboració entre les famílies i el professorat per tal d’aconseguir que el procés d’ensenyament siga el més adequat possible.

Per tot això, els convoquem a la reunió general informativa amb les famílies que tindrà lloc el dilluns 24 i dimarts 25 d’octubre de 2022 a les 18’30 en l’aula del grup. Podeu consultar el calendari i aules ací.
Recomanem l’assistència d’un progenitor per família. Les sessions tindran una durada aproximada de 60 minuts. L’accés se realitzarà per la porta principal de l’Avinguda Costa Blanca.

Els preguem que confirmen la seua presència o absència al tutor-a a través de Webfamilia.

Sense un altre particular i esperant la seua assistència, rebeu una cordial salutació.

Alacant, 18 d’octubre de 2022

El/la tutor/a
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
Estimadas familias:

Una vez comenzado el curso, nos ponemos en contacto con ustedes como tutores/as del grupo de su hijo/a para saludarles y manifestar nuestro deseo de facilitar la colaboración entre las familias y el profesorado para conseguir que el proceso de enseñanza sea lo más adecuado posible.

Por todo ello, les convocamos a la reunión general informativa con familias que tendrá lugar el lunes 24 y martes 25 de octubre de 2022 a las 18’30 en el aula del grupo. Pueden consultar el calendario y aulas aquí.
Recomendamos la asistencia de un progenitor por familia. Las sesiones tendrán una duración aproximada de 60 minutos. El acceso se realizará por la puerta principal de la Avenida Costa Blanca.

Les rogamos que confirmen su presencia o ausencia al tutor-a a través de Webfamilia.

Sin otro particular y esperando su asistencia, reciban un cordial saludo.

Alicante, 18 de octubre de 2022

El/la tutor/a