Calendari d’actuacions eleccions Consell Escolar / Calendario de actuaciones elecciones Consejo Escolar

Es comunica a tota la comunitar educativa que ja s’ha constituit la junta electoral que ha d’organitzar les eleccions al Consell Escolar al nostre centre. El calendari d’actuacions de tot el procés electoral el podeu consultar al següent enllaç: calendari d’actuacions.

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Se comunica a toda la comunidad educativa que ya se ha constituído la junta electoral que tiene que organizar las elecciones al Consejo Escolar de nuestro centro. El calendario de actuaciones de todo el proceso electoral lo podéis consultar en el sigüiente enlace: calendario de actuaciones.