Programa Lideratge per a l’aprenentatge d’Educaixa

Com millorar l’aprenentatge de l’alumnat mitjançant el lideratge educatiu? Com aconseguir canvis sostenibles en l’escola? Com afavorir la millora de la pràctica docent i el treball en equip?

Aquestes són algunes de les qüestions que s’han treballat en el programa “Lideratge per a l’aprenentatge” d’Educaixa i on està participant l’equip directiu del col·legi. La segona fase del programa es va celebrar al CaixaFòrum de Sevilla la darrera setmana de gener. En ella vam compartir tres dies de formació compartida amb altres 50 centres educatius de tota Espanya i amb els facilitadors del Institute of Education (IOE) de la University College de Londres (UCL), líder mundial de les facultats d’educació.

El Programa combina, en cadascuna de les fases, tres modalitats formatives:

1. Formació presencial:  3 sessions de formació presencial de 3 dies cadascuna en Barcelona, Sevilla i Madrid, on es reuneixen tots els participants del programa. Un equip de l’IOE-UCL és l’encarregat d’impartir aquesta formació.

2. Treball en grups d’aprenentatge: 3 sessions de treball en grups d’aprenentatge d’1 dia cadascuna que s’intercalaran amb les sessions de formació presencial. Els grups d’aprenentatge s’organitzen en xarxes territorials de diferents centres educatius. El nostre grup el conforma l’IES  Tomás Navarro Tomás d’Albacete i l’Escola de Formació Agrària La Malvesia, de Llombai.

Cada grup d’aprenentatge està coordinat per un facilitador del programa  (el nostre és Joan Carles Berrocal), format per l’IOE-UCL, que s’encarrega de proporcionar coaching als participants. Amb aquestes trobades ens ajuden a superar els reptes que han d’afrontar a l’hora d’implementar un projecte de lideratge per al canvi als centres educatius.

3. Desenvolupament de projectes de lideratge per al canvi als centres educatius: cada parella de participants ha de dissenyar un projecte de lideratge per al canvi dirigit a millorar l’aprenentatge de l’alumnat. Els participants hauran d’implementar els seus projectes als centres educatius utilitzant els coneixements adquirits en les formacions presencials i en els grups d’aprenentatge.

Els aprenentatges d’aquest programa els estem aplicant directament enguany en la formació docent del claustre de mestres, que estem dedicant a la revisió del Projecte Educatiu de Centre (PEC).

+info: https://www.educaixa.com/ca/-/liderazgo-para-el-aprendizaje