Jornada Escolar

Estimades famílies,

Segons la Resolució de la Directora General d’Innovació Educativa i Ordenació, de 28 de febrer de 2022, per la qual es dicten instruccions sobre el procediment previst a l’Ordre 09/2022, de 25 de febrer, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esports, per la qual es regulen les condicions i el procediment de sol·licitud i d’autorització de modificació de la jornada escolar als centres sostinguts amb fons públics, us informem que en la sessió extraordinària del Consell Escolar celebrada el dilluns, 21 de març, es va aprovar per UNANIMITAT dels membres assistents (representants de tots els sectors de la comunitat educativa), mantenir LA CONTINUÏTAT DE L’ACTUAL PLA ESPECÍFIC D’ORGANITZACIÓ DE LA JORNADA ESCOLAR PER ALS PROPERS CURSOS.

Estem a la seua disposició, per a resoldre qualsevol tipus de dubte o consulta sobre aquest procediment.

Rebeu una cordial salutació.