INICIEM LES MULTIPLICACIONS

Pàgines web per tal de practicar les taules de multiplicar de manera divertida:

TABLAS DE MULTIPLICAR.COM

https://www.tablasdemultiplicar.com/

METEORITOS

https://www.cokitos.com/multiplicaciones-con-meteoritos/

MUNDO PRIMARIA

https://www.mundoprimaria.com/recursos-educativos/tablas-de-multiplicar

VEDOQUE

https://www.vedoque.com/juegos/matematicas/tablas-multiplicar/

WORDWALL

https://wordwall.net/es-ar/community/juegos-de-tablas-de-multiplicar