26th of September, 2022

IES PUÇOL welcomes our partner Carola Viksten from Sweden during a Job Shadowing visit.

IES PUÇOL dona la benvinguda a la nostra companya Carola Viksten de Suècia durant una visita de Job Shadowing.