17th of December, 2022

The last day of our mobility to Austria within our KA220 Erasmus project, when our diplomas were handed out.

L’últim dia de la nostra mobilitat a Àustria dins del nostre projecte Erasmus KA220, quan es van entregar els nostres diplomes.