Instal·lacions

 • Sala d’actes
 • Aules de Dibuix (2)
 • Aula de Música
 • Gimnàs i pistes esportives
 • Sala multiusos
 • Laboratori de Ciències Naturals
 • Laboratori de Geologia
 • Aula de Tecnologia
 • Taller de Tecnologia
 • Laboratori de Física
 • Laboratori de Química
 • Aules d’Informàtica (2)
 • Aula d’idiomes
 • Biblioteca
 • Hort Escolar
 • Jardí Experimental
 • Cantina