Erasmus +       


MOBILITAT IRLANDA

L’IES L’Estació continua realitzant mobilitats d’estudiants durant el curs 2023-2024 dins del programa Erasmus+.

Aquesta vegada proposem la immersió lingüística en Irlanda durant una setmana per tal de millorar els coneixements d’anglés, conèixer els trets culturals més característics de l’illa i aprofundir en les seues tradicions i la seua història. L’allotjament es realitza en un alberg i es plantegen activitats esportives i d’intercanvi cultural amb un institut irlandès.

Aquest projecte Erasmus+ està coordinat pel departament d’anglés del nostre centre.

Per tal de seleccionar l’alumnat participant s’aplicarà el barem següent i s’hauran de complir tots els requisits que es troben a continuació:

BAREM

1. EXPEDIENT ACADÈMIC: 35 PUNTS

A- Nivell d’anglés: 10 punts

Es determinarà agafant la nota del curs anterior, és a dir, si l’alumne/a en l’avaluació final del curs anterior tenia un 5, tindrà 5 punts en este apartat.

B- Nivell d’altres llengües: 10 punts

a. Certificat oficial A2: 2

b. Certificat oficial B1: 3

c. Certificat oficial B2: 4

d. Certificat oficial C1 o superior: 5

C- Nota mitjana del curs anterior: 15 punts

2. REPTE: 40 PUNTS

A- L’aspirant ha de presentar una carta motivacional on expressarà els motius pels quals pensa que hauria de ser un dels participants.

B- A més, ha de fer una proposta en format vídeo de com explicaria a un grup d’alumnes irlandesos, en un màxim de 5 minuts de temps, en què consisteix un dels trets més característics de la nostra cultura (paisatges, festes, gastronomia, cultura, esports…). S’ha d’incloure un lema.

Es valoraran aspectes com la creativitat, la concreció, la qualitat del contingut i el lema.

El repte (tant la carta motivacional com el vídeo) es presentarà en anglés, com a molt tard el 2 de juny de 2023 i s’enviarà a: erasmus@iestacio.com

3. ENTREVISTA PERSONAL: 10 PUNTS

L’alumnat respondrà a una sèrie de preguntes personals que li formularà una comissió de baremació per determinar el seu grau de compromís i d’aprofitament.

4. INFORME DE L’EQUIP DOCENT: 15 PUNTS

Es traurà la mitjana de les notes del primer i segon trimestre del curs actual. L’equip docent emetrà un informe on es valorarà especialment la nota de les competències d’emprenedoria, iniciativa personal i autonomia.

RESERVA DE PLACES MOTIUS SOCIOECONÒMICS (RISC D’EXCLUSIÓ SOCIAL): 10%

En cas de no presentar-se cap candidat/a aquesta plaça se sumarà a les anteriors.

REQUISITS

    1. Ser alumne o alumna del centre de 3r d’ESO.
    2. No haver tingut problemes de disciplina anteriorment.
    3. No haver sigut beneficiari de cap beca Erasmus en els darrers tres cursos. 4. Haver entregat la sol·licitud (link de descàrrega) en data i forma correcta: divendres 26 de maig de 2023 en la secretaria del centre.
    4. Haver presentat el repte en el termini indicat: divendres 2 de juny de 2023 per correu electrònic.
    5. Assistir a les reunions d’alumnat o de famílies que es convoquen o justificar-ho de forma fefaent.

*S’entén que aquests requisits no només s’hauran d’acomplir per a participar en el projecte sinó també per a romandre dins. Això vol dir que el seu incompliment podria redundar en l’exclusió de l’alumne o alumna que hi participe.