Les proves d’accés als cicles formatius de Formació Professional constituïxen una de les mesures que faciliten a les persones la continuïtat en l’educació i la formació, concretament a aquelles que per alguna raó han abandonat el sistema educatiu sense cap titulació o amb titulació insuficient per a continuar els estudis, de manera que possibiliten a les persones interessades cursar estudis de Formació Professional sense reunir els requisits acadèmics d’accés.

Al següent enllaç disposeu de la resolució que convoca aquestes proves on s’especifica (entre altres)  els requisits necessaris per poder participar, com inscriures, el calendari de les proves i l’horari d’aquestes.