Aneu a la barra d'eines

Assignació de grups alumnes de 1r SMX

ASSIGNACIÓ DE GRUPS 1r SMX

Donat que el centre te dos grups de CFGM Sistemes Microinformàtics i Xarxes, un en horari de matí i altre en horari de vesprada, la direcció del centre ha efectuat la distribució dels alumnes en funció dels criteris aprovats en el Consell Escolar.

Els alumnes que repeteixen 1r de SMX, passen al torn de la vesprada.

Una vegada matriculats, els alumnes que desitgen fer un canvi de grup, han de presentar una sol·licitud a la secretaria del centre explicant la raó per la que demanen el canvi. Aquestos s'efectuaran si hi ha plaça en el grup de destí i atenent els criteris aprovats en el Consell Escolar.