Horari Banc de Llibres ESO i FPB

HORARI BANC DE LLIBRES D'ESO I FPB

bancLlibres

ENTREGA DE DOCUMENTACIÓ I ENTREGA DELS LOTS DE LLIBRES

  • 2n ESO: dimecres 8 de setembre a les 17’00h.
  • 3r ESO: dimecres 8 de setembre a les 18’00h.
  • 4r ESO: dimecres 8 de setembre a les 19’00h.
  • 1r i 2n FPB: es repatirà el professorat en hores de classe.

OBSERVACIONS

  • Els llibres seran distribuïts per l'AMPA i professorat del centre.
  • També es procedirà a distribuir les agendes escolars (cal aportar el justificant del pagament).
  • Els/les tutors/es repartiran el primer dia de classe la documentació corresponent per a emplenar-la i signar per part de les famílies.
  • L’alumnat podrà acudir a pel lot de llibres, però és obligatori que aquesta documentació estiga signada per la mare/pare o tutor/ legal.

Lloc de recollida:  exteriors aules 17 i 18 (enfront del gimnàs)

Al següent enllaç disposeu de la mateixa informació en format pdf per si necessiteu descarregar-la