Fons Social Europeu

fse_hor_val

El Fons Social Europeu és el principal instrument de la Unió Europea per al desenrotllament dels recursos humans i la millora del funcionament del mercat de treball en la Unió, en definitiva per al reforç i millora de la Formació Professional.

Més informació: