BATXILLERAT ENTRA EN XARXA LLIBRES CURS 2023-24

Benvolguda família:

Us comuniquem que el pròxim curs l’alumnat de Batxillerat entrarà a formar part del programa de banc de llibres gratuïts del qual ja es beneficien els estudiants d’Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria, cicles formatius de grau bàsic i Educació Especial , en els centres públics i privats concertats de la Comunitat Valenciana participants en el programa.

Per a la vostra informació, resumim els punts fonamentals que la Conselleria ens ha enviat i que podeu consultar en la web: https://ceice.gva.es/es/web/centros-docentes/ayudas/subvenciones/libros-de-texto

1r de Batxillerat. Alumnat participant

Alumnat que cursa quart de l’ESO durant aquest curs 2022-2023 que entregue el seu lot de llibres de text i material curricular en finalitzar el curs.

2n de Batxillerat. Alumnat participant

Alumnat que va ser participant en el curs 2021-2022, mentre cursava quart de l’ESO, serà automàticament participant en el Banc de llibres de segon de Batxillerat en el curs 2023-2024.

L’alumnat que no va ser participant i vulga participar en el curs 2023-2024 haurà de sol·licitar la seua participació mitjançant la presentació en el centre de la corresponent sol·licitud.

En tots dos casos, l’alumnat es compromet a entregar el lot de llibres de text i material curricular de primer de Batxillerat.

El lot complet de llibres i material curricular de segon de Batxillerat, es retornarà una vegada finalitzades les proves d’accés a la Universitat.

Esperem que aquesta informació us resulte d’interés.

Una salutació molt cordial,


Estimada familia:

Os comunicamos que el próximo curso el alumnado de Bachillerato entrará a formar parte del programa de banco de libros gratuitos del que ya se benefician los estudiantes de Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria, ciclos formativos de grado básico y Educación Especial, en los centros públicos y privados concertados de la Comunitat Valenciana participantes en el programa.

Para vuestra información, resumimos los puntos fundamentales que la Conselleria nos ha enviado y que podéis consultar en la web:

https://ceice.gva.es/es/web/centros-docentes/ayudas/subvenciones/libros-de-texto

1º de Bachillerato. Alumnado participante

Alumnado que cursa cuarto de la ESO durante este curso 2022-2023 que entregue su lote de libros de texto y material curricular al finalizar el curso.

2º de Bachillerato. Alumnado participante

Alumnado que fue participante en el curso 2021-2022, mientras cursaba cuarto de la ESO, será automáticamente participante en el Banco de libros de segundo de Bachillerato en el curso 2023-2024.

El alumnado que no fue participante y quiera participar en el curso 2023-2024 deberá solicitar su participación mediante la presentación en el centro de la correspondiente solicitud.

En ambos casos, el alumnado se compromete a entregar el lote de libros de texto y material curricular de primero de Bachillerato. El lote completo de libros y material curricular de segundo de Bachillerato, se devolverá una vez finalizadas las pruebas de acceso a la Universidad.

Esperamos que esta información os resulte de interés.

Un saludo muy cordial,

Carta a les famílies:

https://portal.edu.gva.es/iesrodolfollopis/wp-content/uploads/sites/755/2023/05/Carta-familias.odt