Mateproves

Període
/12
Termini: 19-10-2022

Temps restant per a la fi del període actual:

Day
Hora
Minut
Segon

Nivell 1

Maria vol buscar tots els nombres de quatre xifres, majors que 2022 i menors que 2800, que siguen múltiples de 5. La suma de les seues xifres ha de donar 10. Quants i quins són els nombres que ha trobat Maria?