ESO

Durant el curs 22/23 conviuran dues lleis educatives. La LOMQUE continuarà aplicant-se en 2n i 4t d’ESO, mentres que en 1r i 3r d’ESO s’aplicarà la LOMLOE. L’estructura dels cursos 2n i 4t serà la mateixa que fins ara, mentres que en 1r i 3r canviarà. L’ordenació curricular de la LOMLOE a la Comunitat Valenciana no ha sigut publicada encara, únicament hi ha esborranys no definitius.