Instal·lació i manteniment

FPB Fabricació i Muntatge

Quines ocupacions pots exercir

Peons d'indústries manufactureres. Auxiliars de processos automatitzats. Llanterner/a. Muntador/a d'equips de calefacció. Mantenidor/a d'equips de calefacció. Muntador/a d'equips de climatització. Mantenidor/a d'equips de climatització Instal·lador/a de xarxes de subministrament i distribució d'aigua.

Mòduls professionals
Com s'accedix
Titulació que s'obté

CFGM Instal·lacions frigorífiques i de climatització

Quines ocupacions pots exercir

Instal·lador frigorista en instal·lacions comercials. Mantenidor frigorista en instal·lacions comercials. Instal·lador frigorista en processos industrials. Mantenidor frigorista en processos industrials. Instal·lador/Muntador d'equips de climatització, ventilació- extracció, xarxes de distribució i equips terminals. Mantenidor/Reparador d'equips de climatització, ventilació-extracció, xarxes de distribució i equips terminals.

Mòduls professionals
Com s'accedix
Titulació que s'obté

CFGM Instal·lacions de producció i calor

Quines ocupacions pots exercir

Instal·lador / Mantenidor d'equips de producció de calor. Instal·lador / Mantenidor d'instal·lacions de calefacció i ACS. Instal·lador / Mantenidor d'instal·lacions solars tèrmiques. Instal·lador / Mantenidor d'instal·lacions d'aigua. Instal·lador / Mantenidor d'instal·lacions de gas i combustibles líquids.

Mòduls professionals
Com s'accedix
Titulación Obtenida

CFGS Desenvolupament de projectes d'instal·lacions tèrmiques i de fluids

Quines ocupacions pots exercir

 

Delineant projectista d'instal·lacions calorífiques. Delineant Projectista d'instal·lacions de climatització i ventilació-extracció. Delineant Projectista d'instal·lacions frigorífiques. Delineant Projectista de xarxes i sistemes de distribució de fluids. Tècnic en planificació de muntatges d'instal·lacions calorífiques. Tècnic en planificació de muntatges d'instal·lacions de climatització i ventilació-extracció. Tècnic en planificació de muntatges d'instal·lacions frigorífiques. Tècnic en planificació de processos de muntatges de xarxes i sistemes de distribució de fluids.

Mòduls professionals
Com s'accedix
Titulació que s'obté