Equipo directivo

Equipo directivo.

Director.Carles Mateu
Vicedirectora. Cristina Ayuso
Jefe de estudios. Miquel Martinez
Jefe de estudios ciclos. Ivan Gámiz
Secretaria. Mª José Martínez

Coordinadores.

Coordinadora d’ESO. Salvador Menor
Coordinadora TIC. Mari Carmen Pérez
Coordinador Formació. María Juan Molina
Coordinadora d’Igualtat i Convivència. Laura Rico
Coordinadora Xarxa Llibres. Isabel Peris