Equipo directivo

Equipo directivo.

Director.Carles Mateu
Vicedirectora. Cristina Ayuso
Jefe de estudios. Fernando Martinez
Jefe de estudios ciclos. Ivan Gámiz
Secretaria. Mª José Martínez

Coordinadores.

Coordinadora d’ESO. Salvador Menor
Coordinadora TIC. Carmen Pérez
Coordinador Formació. Gustavo Enguer
Coordinadora d’Igualtat i Convivència. Salvador Menor
Coordinadora Xarxa Llibres. Isabel Peris