ERASMUS en Portugal

El professor del nostre institut Antonio Velasco, està realitzant una formació al “Centro de Formaçao Profissional Da Industria Da Construção e Obras Publicas do Sul” de la ciutat portuguesa de Prior Velho, gràcies als programes Erasmus KA103 assignats al nostre institut.


El nostre company realitzarà una setmana formativa veient les instal·lacions i observant la metodologia de treball dels portuguesos en la formació professional, concretament en el camp de la climatització.

També, esta formació, té com a objectiu aprendre del nostre soci portugués la manera  de gestionar les pràctiques en empresa dels seus alumnes i, més en concret, la gestió que fan de la formació dual. 

Esperem la tornada d’Antonio, per a descobrir més profundament els coneixements adquirits.