PRÀCTIQUES FORMATIVES

Les pràctiques formatives són mòduls curriculars obligatoris per a tots els cicles de Formació Professional i tots els nivells: FP Bàsica, Graus Mitjans i Graus Superiors. A més, formen part dels Certificats de Professionalitat i dels Cursos d’Especialització. Les pràctiques formatives les anomenem Formació en Centres de Treball o FCT.

L’IES Politècnic oferta dues modalitats per als cicles impartits, cicles IES Politècnic: FP i FP Dual. Pot consultar els perfils professionals, quins llocs pot exercir l’alumnat de cada cicle, en el següent enllaç. Perfils professionals.

Els cicles FP són cicles que realitzen les pràctiques formatives al final del segon curs. Hi ha dues convocatòries per curs: ordinària de febrer a juny i extraordinària de setembre a desembre, depenent del calendari escolar de l’any. Aquestes pràctiques tenen una duració de: 240 hores per a FP Bàsica, 380 hores per a Graus Mitjans i 400 hores per a Graus Superiors. No suposen cap relació contractual empresa-alumnat. Les *FCT sí que poden estar becades en concepte de dietes o allotjament. Informació FCT GVA.

Els cicles FP Dual són cicles que a més de les pràctiques anteriors afigen aproximadament 400 hores distribuïdes: 200h en primer curs durant Juny i Juliol i les restants en qualsevol moment del segon curs. D’aquesta manera s’afavoreix l’aprenentatge de l’alumnat i s’enforteix la vinculació alumnat empresa. Suposen una relació contractual entre l’empresa i l’alumnat. Aquestes hores de pràctiques són remunerades sobre la base del IPREM.
Informació d’FP Dual GVA.

Per a incorporar la seua entitat al programa de pràctiques formatives del curs 2023 2024 ha de contactar amb la Coordinació de Pràctiques Formatives a través de:

correu electrònic: 12001307.fct@edu.gva.es

telèfon del centre: 964 73 89 75 en horari : dimecres i divendres de 9.30 a 11.30, dimarts 12.30 a 13.30

Les pràctiques formatives per al curs 2022 2023 ja s’estan realitzant.