FORMES DE COL·LABORACIÓ

L'IES Politècnic vol reforçar la col·laboració comunitat educativa-entitats-entorn. És un centre obert a diferents formes de col·laboració, per a millorar la formació de l'alumnat i preparar-los per a la inserció en el món laboral. Entre aquestes alternatives destaquem:

  • Plantejament de reptes / problemes industrials: plantejar problemes o situacions reals a l'institut per a la seua anàlisi o solució per part de l'alumnat és un pilar fonamental de les noves metodologies actives que s'estan implantant en el Centre a través de programes d'innovació pedagògica com INNOVATEC promogut per la Generalitat Valenciana i la Direcció General d'FP i ERE.
  • Donacions: volem fer una crida a totes aquelles empreses i entitats que vulguen col·laborar amb l'institut donant qualsevol material (màquines, eines, material, etc.) trencat o inservible. Aquest material és molt valuós recurs pedagògic i suposa una font d'activitats amb l'alumnat. El centre disposa de mitjans per a la recollida d'aquest material, només és necessari comunicar-ho.
  • Col·laboració amb el professorat: estades de formació del professorat en empreses i institucions. Dotació de materials pedagògics, recursos, cursos de formació, etc. amb la finalitat de l'actualització tècnic pràctica i intercanvi d'experiències entre centre i entitats col·laboradores.
  • Fira Connecta: esdeveniment creat per a donar un espai de coneixement mutu entre entitats, alumnat i Centre. Una oportunitat per a donar-se a conéixer i establir les primeres relacions.
  • Ús de les instal·lacions/dotació del centre per part d'entitats per a diferents usos (formació a alumnat, personal extern, etc.) en benefici de les parts.
  • Beques: ajudes al finançament d'uns estudis que s'ofereixen a l'alumnat per part d'un organisme o una entitat. S'atorguen quan l'estudiantat compleix amb els requisits establits en la convocatòria.

Per a participar en qualsevol d'aquestes iniciatives o proposar diferents pot contactar amb la Coordinació de Pràctiques Formatives a través de:

correu electrònic: 12001307.fct@edu.gva.es

telèfon del centre: 964 73 89 75 en horari : dimecres i divendres de 9.30 a 11.30, dimarts 12.30 a 13.30