EQUIP DIRECTIU

CÀRREC

Director

Vicedirectora

Cap d'Estudis de Cicles Formatius

Cap d'Estudis de 1r, 2n i 3r ESO

Cap d'Estudis de 4t ESO i Batxillerat

Secretari

Vicesecretària

NOM

Jorge Bellés Segarra

Inés Miralles Castelló

Fco. Jaime Clausell

Dolors Capdevila Vallés

Daria Querol Querol

Josep Ripollés Sanahuja

Delia Gil Martín

HORARI ATENCIÓ PARES

Dimecres: 11:25 - 12:20h

Dijous: 08:15 - 09:10h

Dimarts: 18:35 - 19:20h

Divendres: 11:25 - 12:20h

Dijous: 11:25 - 12:20h

Dilluns: 17:15 - 18:10h

Dilluns: 10:05 - 11:00h