INFORMACIÓ GENERAL

Benvinguts a l’IES Politècnic, un Instut d’Ensenyament Secundari i Formació Professional públic de la ciutat de Castelló. Des dels seus inicis s’han impartit ensenyaments d’Arts i Oficis Artístics i posteriorment de tipus industrial. Avui dia és un centre que acull Ensenyament Secundari Obligatori, Batxillerats, Formació Professional, Certificats de Professionalitat i Cursos d’Especialització.

Els nivells d’ensenyaments que s’imparteixen en Formació Professional són els següents:

2.1.- FP Bàsica: són cicles formatius, que es poden realitzar a partir dels 14 anys, dirigits a persones que no han finalitzat l’ESO i volen seguir els seus estudis en el camp de la Formació Professional. La superació del cicle permet obtindre el títol de Tècnic Professional Bàsic; així com la possibilitat d’accedir a cicles formatius de Grau Mitjà.

2.2.- Cicles Formatius de Grau Mitjà: són estudis que es poden realitzar a partir dels 16 anys, graduats en ESO. Cada Cicle Formatiu proporciona un títol que capacita per a desenvolupar una professió concreta. Els estudis s’organitzen en mòduls i la seua finalitat és preparar a l’alumnat per a les necessitats pròpies d’un lloc de treball. En finalitzar els estudis s’obté el títol de Tècnic, i la possibilitat d’accedir a cicles formatius de Grau Superior.

2.3.- Cicles Formatius de Grau Superior: estan dirigits a l’alumnat major de 18 anys que busca uns estudis superiors pràctics que el qualifiquen per a incorporar-se al mercat laboral. En finalitzar els estudis s’obté el títol de Tècnic/a superior.

La nostra oferta formativa la pot consultar en el següent enllaç dels cicles IES Politécnic. S’imparteixen en modalitat FP i FP Dual.

Els perfils professionals o llocs laborals que pot exercir l’alumnat en finalitzar cada cicle, els poden consultar en el següent enllaç: Perfils professionals.

L’oferta formativa en la Comunitat Valenciana; així com aspectes rellevants d’aquesta, la pot consultar en el següent enllaç: FP CV

Per a qualsevol consulta relacionada pot contactar amb:

Coordinació de Pràctiques Formatives: dimarts 12.30 a 13.30, dimecres i divendres de 9.30 a 11.30. Telèfon de contacte: 964 73 89 75; Correu electrònic: 12001307.fct@edu.gva.es
Coordinació Cicles: dimarts i dijous de 9.00 a 11.00. Telèfon de contacte: 964 73 89 75; Correu electrònic: 12001307.fct@edu.gva.es