ELECTRICITAT - ELECTRÒNICA

Formació Professional Dual

A l'IES La Patacona tens la posibilitat de cursar el programa de Fp dual en empreses, tant en grau mitjà com en superior.


Què és la FP Dual?

Definición FP Dual

Objectius

Característiques

Avantatges per als alumnes

Avantatges per a les empreses

La FP Dual a l'Ies La Patacona

Els estudiants compatibilitzen l'activitat formativa amb la laboral.

La duració de la formació dual serà de 400 hores, repartides en dos cursos, tant en el cicle de grau mitjà com en el superior.