3r ESO Informàtica

Bloc 1: Organització, disseny i producció d’informació digital.

  • Hi ha molts tipus d'informació digital. No només documents, també tenim imatges, àudio i vídeo. Aprendrem a manipular totes aquests tipus d'informació. Benvingut al món audiovisual.

Bloc 2: Aprenentatge en la xarxa.

  • Saps buscar informació fiable en internet? Ací ho aprendràs.
  • També aprendràs què és una wiki, i aprendràs a fer-la!
  • Saps que el correu electrònic és una eina molt important hui en dia? I té moltes possibilitats!!

Bloc 3: Programació.