Matrícula curs 2024/2025

Instruccions per a matricular-se

Alumnat de nou ingrés o que comença nou cicle el curs 2024-2025


Alumnat d’ESO de nou ingrés al Centre

Matrícula per a alumnat nouvingut d’ESO (1r, 2n, 3r i 4t d’ESO)

Llig atentament tota la informació abans de complimentar el formulari de matrícula.

1r Pas: Arreplega tots els DOCUMENTS OBLIGATORIS

 1. Formulari de matrícula imprimit i signat.
 2. Original i fotocòpia DNI/NIE/Passaport o llibre família de l’alumne/a (sense retallar).
 3. Original i fotocòpia targeta sanitària (SIP) de l’alumne/a (sense retallar).
 4. Dos fotos tamany carnet actualitzades (amb nom i cognoms darrere).
 5. Original i fotocòpia DNI/NIF/Passaport del pare i mare i/o tutor/a (sense retallar)
 6. NOMÉS 1r d’ESO: Certificat de Primària.
 7. NOMÉS 3r i 4t d’ESO: Justificant pagament assegurança escolar
  • Ingressar 1,12€ (import exacte) en el compte de CaixaBank: ES13 2100 7775 89 1300045201
  • Concepte: ASSEGURANÇA ESCOLAR 24/25
  • Ordenant: CURS-COGNOMS I NOM DE L’ALUMNE/A
  • Imprimix el justificant del pagament per a entregar el dia indicat amb la resta de documents.
 8. Document pagament quota AMPA (voluntari).
  • Ingrés de 16€ per família (només 16€ per família, encara que hi haja més germans/anes al Centre) al número de compte: ES08 2100 7775 81 1300487227
  • Concepte: QUOTA AMPA 24/25
  • Ordenant: CURS-COGNOMS I NOM DE TOTS/ES ELS/LES ALUMNES DE LA FAMÍLIA MATRICULATS/ADES EN L’IES MARIA IBARS
  • Imprimix el justificant del pagament per a entregar el dia indicat amb la resta de documents.

2n Pas: Emplena el FORMULARI WEB

 1. Emplena el formulari de matrícula per al curs que vages a fer (fes clic en els botons de més avall).
  • Contrasenya: vine al Centre a informar-te de dilluns a divendres de 9:00 a 13:30 o crida al 966 42 82 30 i et donaran la contrasenya.
  • En el formulari hi ha camps obligatoris i camps opcionals.
  • Si eres menor d’edat, l’haurà de complimentar el pare/mare/tutor/a.
  • Al final del formulari tindràs un resum informatiu de tots els documents que has d’aportar.
  • Rebràs un correu electrònic amb totes les dades que has omplit.
 2. Imprimix i signa (pare i mare o tutor/a) eixe correu.

3r Pas: ENTREGA TOTS ELS DOCUMENTS EL DIA INDICAT

 1. Entrega TOTS els documents en la Secretaria del Centre un d’estos dies:
  • De dilluns 22 a divendres 26 de juliol de 9:00 a 13:30
 2. No s’admetrà cap matrícula que no tinga tota la documentació.

Altres documents i informació

Potser necessites altres documents com els següents:

 • Carnet vigent família nombrosa/monoparental (si és el cas)
 • Fotocòpia dictamen mèdic amb el grau de diversitat funcional (si és el cas)
 • Protocol d’actuació signat pel/per la pediatra/metge/essa i autorització en cas d’haver-hi d’administrar medicació.
 • Document justificatiu de les modificacions que es puguen haver produït en la situació familiar, DNI, domicili (certificat empadronament), etc. Comunicades el curs anterior.
 • Original i fotocòpia sentència progenitors de no convivència/pàtria potestat/custòdia/etc. (tornar a presentar si hi ha canvis)
 • Estigues atent per a la sol·licitud de transport que eixirà en breu. Es publicarà a la web.

Altra informació:

 • El Centre considera essencial la col·laboració de les famílies a través de l’AMPA i, per tant, aconsella formar part com a socis de dita associació per així continuar millorant el funcionament del Centre i beneficiar als vostres fills/es.
 • El Centre no dispensa medicaments; l’alumnat en tractament mèdic haurà de dur els seus propis medicaments.
 • Protocol sanitari malalts crònics: cal indicar a la sol·licitud de matrícula si l’alumne/a té al·lèrgies i/o malaltia crònica i quina/es són. A principi de curs es proporcionaran els documents per actualitzar el llistat i dades de malalts crònics.
 • En cas que l’alumne/a menor d’edat haja d’eixir del Centre durant l’horari lectiu per causa justificada, només ho farà acompanyat d’un familiar, que prèviament haurà de presentar el seu DNI i haurà emplenat el full d’eixida que està a la seua disposició a consergeria.
 • Si tens qualsevol problema relacionat amb la matrícula, acudix al centre en horari de dilluns a divendres de 9:00 a 13:30.

Alumnat de Batxillerat de nou ingrés al Centre o que comença cicle

Matrícula per a alumnat nouvingut o que comença cicle de Batxillerat (1r i 2n Batx.)

Llig atentament tota la informació abans de complimentar el formulari de matrícula.

1r Pas: Arreplega tots els DOCUMENTS OBLIGATORIS

 1. Formulari de matrícula imprimit i signat.
 2. Original i fotocòpia DNI/NIE/Passaport o llibre família de l’alumne/a (sense retallar).
 3. Original i fotocòpia targeta sanitària (SIP) de l’alumne/a (sense retallar).
 4. Dos fotos tamany carnet actualitzades (amb nom i cognoms darrere).
 5. Original i fotocòpia DNI/NIF/Passaport del pare i mare i/o tutor/a (sense retallar)
 6. Justificant pagament assegurança escolar (1r i 2n d’ESO no paguen)
  • Només paga l’assegurança l’alumnat fins els 28 anys inclosos.
  • Ingressar 1,12€ (import exacte) en el compte de CaixaBank: ES13 2100 7775 89 1300045201
  • Concepte: ASSEGURANÇA ESCOLAR 24/25
  • Ordenant: CURS-COGNOMS I NOM DE L’ALUMNE/A
  • Imprimix el justificant del pagament per a entregar el dia indicat amb la resta de documents.
 7. NOMÉS 1r BATXILLERAT: Fotocòpia consell orientador.
 8. Justificant pagament Expedició Historial Acadèmic Batxillerat en aquesta taxa: TAXA046
 9. Justificant pagament Targeta d’identitat en aquesta taxa: TAXA046
 10. Document pagament quota AMPA (voluntari).
  • Ingrés de 16€ per família (només 16€ per família, encara que hi haja més germans/anes al Centre) al número de compte: ES08 2100 7775 81 1300487227
  • Concepte: QUOTA AMPA 24/25
  • Ordenant: CURS-COGNOMS I NOM DE TOTS/ES ELS/LES ALUMNES DE LA FAMÍLIA MATRICULATS/ADES EN L’IES MARIA IBARS
  • Imprimix el justificant del pagament per a entregar el dia indicat amb la resta de documents.

2n Pas: Emplena el FORMULARI WEB

 1. Emplena el formulari de matrícula per al curs que vages a fer (fes clic en els botons de més avall).
  • Contrasenya: vine al Centre a informar-te de dilluns a divendres de 9:00 a 13:30 o crida al 966 42 82 30 i et donaran la contrasenya.
  • En el formulari hi ha camps obligatoris i camps opcionals.
  • Si eres menor d’edat, l’haurà de complimentar el pare/mare/tutor/a.
  • Al final del formulari tindràs un resum informatiu de tots els documents que has d’aportar.
  • Rebràs un correu electrònic amb totes les dades que has omplit.
 2. Imprimix i signa (pare i mare o tutor/a) eixe correu.

3r Pas: ENTREGA TOTS ELS DOCUMENTS EL DIA INDICAT

 1. Entrega TOTS els documents en la Secreatria del Centre un d’estos dies:
  • Del 25 al 30 de juliol de 9:00 a 13:30
 2. No s’admetrà cap matrícula que no tinga tota la documentació.

Altres documents i informació

Potser necessites altres documents com els següents:

 • Carnet vigent família nombrosa/monoparental (si és el cas)
 • Fotocòpia dictamen mèdic amb el grau de diversitat funcional (si és el cas)
 • Protocol d’actuació signat pel/per la pediatra/metge/essa i autorització en cas d’haver-hi d’administrar medicació.
 • Document justificatiu de les modificacions que es puguen haver produït en la situació familiar, DNI, domicili (certificat empadronament), etc. Comunicades el curs anterior.
 • Original i fotocòpia sentència progenitors de no convivència/pàtria potestat/custòdia/etc. (tornar a presentar si hi ha canvis)
 • Estigues atent per a la sol·licitud de transport que eixirà en breu. Es publicarà a la web.

Altra informació:

 • El Centre considera essencial la col·laboració de les famílies a través de l’AMPA i, per tant, aconsella formar part com a socis de dita associació per així continuar millorant el funcionament del Centre i beneficiar als vostres fills/es.
 • El Centre no dispensa medicaments; l’alumnat en tractament mèdic haurà de dur els seus propis medicaments.
 • Protocol sanitari malalts crònics: cal indicar a la sol·licitud de matrícula si l’alumne/a té al·lèrgies i/o malaltia crònica i quina/es són. A principi de curs es proporcionaran els documents per actualitzar el llistat i dades de malalts crònics.
 • En cas que l’alumne/a menor d’edat haja d’eixir del Centre durant l’horari lectiu per causa justificada, només ho farà acompanyat d’un familiar, que prèviament haurà de presentar el seu DNI i haurà emplenat el full d’eixida que està a la seua disposició a consergeria.
 • Si tens qualsevol problema relacionat amb la matrícula, acudix al centre en horari de dilluns a divendres de 9:00 a 13:30.

Alumnat d’FP de nou ingrés al Centre o que comença cicle

Grau Bàsic:

Grau Mitjà:

Grau Mitjà Semipresencial:

Grau Superior:

Matrícula per a alumnat nouvingut o que comença Cicle de Grau Bàsic, Mitjà o Superior

Llig atentament tota la informació abans de complimentar el formulari de matrícula.

1r Pas: Arreplega tots els DOCUMENTS OBLIGATORIS

 1. Formulari de matrícula imprimit i signat.
 2. Original i fotocòpia DNI/NIE/Passaport o llibre família de l’alumne/a (sense retallar).
 3. Original i fotocòpia targeta sanitària (SIP) de l’alumne/a (sense retallar).
 4. Dos fotos tamany carnet actualitzades (amb nom i cognoms darrere).
 5. Original i fotocòpia DNI/NIF/Passaport del pare i mare i/o tutor/a (sense retallar)
 6. Justificant pagament assegurança escolar:
  • Només paga l’assegurança l’alumnat fins els 28 anys inclosos.
  • Ingressar 1,12€ (import exacte) en el compte de CaixaBank: ES13 2100 7775 89 1300045201
  • Concepte: ASSEGURANÇA ESCOLAR 24/25
  • Ordenant: CURS-COGNOMS I NOM DE L’ALUMNE/A
  • Imprimix el justificant del pagament per a entregar el dia indicat amb la resta de documents.
 7. NOMÉS 1r BÀSIC i 1r MITJÀ: Consell orientador.
 8. NOMÉS MITJÀ i SUPERIOR: Justificant pagament Informe d’avaluació en aquesta taxa: TAXA046
 9. NOMÉS MITJÀ i SUPERIOR: Justificant pagament Targeta d’identitat en aquesta taxa: TAXA046
 10. Document pagament quota AMPA (voluntari).
  • Ingrés de 16€ per família (només 16€ per família, encara que hi haja més germans/anes al Centre) al número de compte: ES08 2100 7775 81 1300487227
  • Concepte: QUOTA AMPA 24/25
  • Ordenant: CURS-COGNOMS I NOM DE TOTS/ES ELS/LES ALUMNES DE LA FAMÍLIA MATRICULATS/ADES EN L’IES MARIA IBARS
  • Imprimix el justificant del pagament per a entregar el dia indicat amb la resta de documents.

2n Pas: Emplena el FORMULARI WEB

 1. Emplena el formulari de matrícula per a este curs: Fes clic ací per a entrar al formulari-matricula-cicles
  • Contrasenya: vine al Centre a informar-te de dilluns a divendres de 9:00 a 13:30 o crida al 966 42 82 30 i et donaran la contrasenyanya.
  • En el formulari hi ha camps obligatoris i camps opcionals.
  • Si eres menor d’edat, l’haurà de complimentar el pare/mare/tutor/a.
  • Al final del formulari tindràs un resum informatiu de tots els documents que has d’aportar.
  • Rebràs un correu electrònic amb totes les dades que has omplit.
 2. Imprimix i signa (pare i mare o tutor/a) eixe correu.

3r Pas: ENTREGA TOTS ELS DOCUMENTS EL DIA INDICAT

 1. Entrega TOTS els documents en la Secretaria del Centre el dia indicat en horari de 9:00 a 13:30:
  • Grau Bàsic: del 15 al 18 de juliol
  • Grau Mitjà i Superior: del 24 al 30 de juliol
 2. No s’admetrà cap matrícula que no tinga tota la documentació.

Altres documents i informació

Potser necessites altres documents com els següents:

 • Carnet vigent família nombrosa/monoparental (si és el cas)
 • Fotocòpia dictamen mèdic amb el grau de diversitat funcional (si és el cas)
 • Protocol d’actuació signat pel/per la pediatra/metge/essa i autorització en cas d’haver-hi d’administrar medicació.
 • Document justificatiu de les modificacions que es puguen haver produït en la situació familiar, DNI, domicili (certificat empadronament), etc. Comunicades el curs anterior.
 • Original i fotocòpia sentència progenitors de no convivència/pàtria potestat/custòdia/etc. (tornar a presentar si hi ha canvis)
 • Estigues atent per a la sol·licitud de transport que eixirà en breu. Es publicarà a la web.

Altra informació:

 • El Centre considera essencial la col·laboració de les famílies a través de l’AMPA i, per tant, aconsella formar part com a socis de dita associació per així continuar millorant el funcionament del Centre i beneficiar als vostres fills/es.
 • El Centre no dispensa medicaments; l’alumnat en tractament mèdic haurà de dur els seus propis medicaments.
 • Protocol sanitari malalts crònics: cal indicar a la sol·licitud de matrícula si l’alumne/a té al·lèrgies i/o malaltia crònica i quina/es són. A principi de curs es proporcionaran els documents per actualitzar el llistat i dades de malalts crònics.
 • En cas que l’alumne/a menor d’edat haja d’eixir del Centre durant l’horari lectiu per causa justificada, només ho farà acompanyat d’un familiar, que prèviament haurà de presentar el seu DNI i haurà emplenat el full d’eixida que està a la seua disposició a consergeria.
 • Si tens qualsevol problema relacionat amb la matrícula, acudix al centre en horari de dilluns a divendres de 9:00 a 13:30.

Alumnat que ha estat matriculat en l’IES Maria Ibars durant el curs 2023-2024

Matrícula per a 1r d’ESO

Llig atentament tota la informació abans de complimentar el formulari de matrícula.

1r Pas: Recull tots els DOCUMENTS OBLIGATORIS

 1. Formulari de matrícula imprimit i signat.
 2. Original i fotocòpia DNI/NIE/Passaport o llibre família de l’alumne/a (sense retallar).
 3. Original i fotocòpia targeta sanitària (SIP) de l’alumne/a (sense retallar).
 4. Dos fotos tamany carnet actualitzades (amb nom i cognoms darrere).
 5. Original i fotocòpia DNI/NIF/Passaport del pare i mare i/o tutor/a (sense retallar)
 6. Document pagament quota AMPA (voluntari).
  • Ingrés de 16€ per família (només 16€ per família, encara que hi haja més germans/anes al Centre) al número de compte: ES08 2100 7775 81 1300487227
  • Concepte: QUOTA AMPA 24/25
  • Ordenant: CURS-COGNOMS I NOM DE TOTS/ES ELS/LES ALUMNES DE LA FAMÍLIA MATRICULATS/ADES EN L’IES MARIA IBARS
  • Imprimix el justificant del pagament per a entregar el dia indicat amb la resta de documents.

2n Pas: Emplena el FORMULARI WEB

 1. Emplena el formulari de matrícula per a este curs: fes clic ací per a entrar al Formulari-matricula-1r-eso
  • Contrasenya alumnat Maria Ibars: Te la dona el tutor/la tutora.
  • Si és la primera vegada que et matricules en el centre hauràs de vindre a informar-te de dilluns a divendres de 9:00 a 13:30.
  • En el formulari hi ha camps obligatoris i camps opcionals.
  • Si eres menor d’edat, l’haurà de complimentar el pare/mare/tutor/a.
  • Al final del formulari tindràs un resum informatiu de tots els documents que has d’aportar.
  • Rebràs un correu electrònic amb totes les dades que has omplit.
 2. Imprimix i signa (pare i mare o tutor/a) eixe correu.

3r Pas: ENTREGA TOTS ELS DOCUMENTS EL DIA INDICAT

 1. Entrega TOTS els documents un d’estos dies:
  • Divendres 21 de juny de 9:00 a 13:30 (Alumnat que repetix curs en el Maria Ibars)
  • Dimarts 25 i Dimecres 26 de juny de 9:00 a 13:30 (Alumnat novingut)
  • Divendres 28 de juny de 9:00 a 13:30 (Alumnat que repetix curs en el Maria Ibars)
 2. No s’admetrà cap matrícula que no tinga tota la documentació.

Altres documents i informació

Potser necessites altres documents com els següents:

 • Carnet vigent família nombrosa/monoparental (si és el cas)
 • Fotocòpia dictamen mèdic amb el grau de diversitat funcional (si és el cas)
 • Protocol d’actuació signat pel/per la pediatra/metge/essa i autorització en cas d’haver-hi d’administrar medicació.
 • Document justificatiu de les modificacions que es puguen haver produït en la situació familiar, DNI, domicili (certificat empadronament), etc. Comunicades el curs anterior.
 • Original i fotocòpia sentència progenitors de no convivència/pàtria potestat/custòdia/etc. (tornar a presentar si hi ha canvis)
 • Estigues atent per a la sol·licitud de transport que eixirà en breu. Es publicarà a la web.

Altra informació:

 • El Centre considera essencial la col·laboració de les famílies a través de l’AMPA i, per tant, aconsella formar part com a socis de dita associació per així continuar millorant el funcionament del Centre i beneficiar als vostres fills/es.
 • El Centre no dispensa medicaments; l’alumnat en tractament mèdic haurà de dur els seus propis medicaments.
 • Protocol sanitari malalts crònics: cal indicar a la sol·licitud de matrícula si l’alumne/a té al·lèrgies i/o malaltia crònica i quina/es són. A principi de curs es proporcionaran els documents per actualitzar el llistat i dades de malalts crònics.
 • En cas que l’alumne/a menor d’edat haja d’eixir del Centre durant l’horari lectiu per causa justificada, només ho farà acompanyat d’un familiar, que prèviament haurà de presentar el seu DNI i haurà emplenat el full d’eixida que està a la seua disposició a consergeria.
 • Si tens qualsevol problema relacionat amb la matrícula, acudix al centre en horari de dilluns a divendres de 9:00 a 13:30.
Matrícula per a 2n d’ESO

Llig atentament tota la informació abans de complimentar el formulari de matrícula.

1r Pas: Recull tots els DOCUMENTS

 1. Formulari de matrícula imprimit i signat.
 2. Document pagament quota AMPA (voluntari).
  • Ingrés de 16€ per família (només 16€ per família, encara que hi haja més germans/anes al Centre) al número de compte: ES08 2100 7775 81 1300487227
  • Concepte: QUOTA AMPA 24/25
  • Ordenant: CURS-COGNOMS I NOM DE TOTS/ES ELS/LES ALUMNES DE LA FAMÍLIA MATRICULATS/ADES EN L’IES MARIA IBARS
  • Imprimix el justificant del pagament per a entregar el dia indicat amb la resta de documents.

2n Pas: Emplena el FORMULARI WEB

 1. Emplena el formulari de matrícula per a este curs: Fes clic ací per a entrar al formulari-matricula-2n-eso/
  • Contrasenya alumnat Maria Ibars: Te la dona el tutor/la tutora.
  • Si és la primera vegada que et matricules en el centre hauràs de vindre a informar-te de dilluns a divendres de 9:00 a 13:30.
  • En el formulari hi ha camps obligatoris i camps opcionals.
  • Si eres menor d’edat, l’haurà de complimentar el pare/mare/tutor/a.
  • Al final del formulari tindràs un resum informatiu de tots els documents que has d’aportar.
  • Rebràs un correu electrònic amb totes les dades que has omplit.
 2. Imprimix i signa (pare i mare o tutor/a) eixe correu.

3r Pas: ENTREGA TOTS ELS DOCUMENTS EL DIA INDICAT

 1. Entrega TOTS els documents un d’estos dies:
  • Divendres 21 de juny de 9:00 a 13:30
  • Divendres 28 de juny de 9:00 a 13:30
 2. No s’admetrà cap matrícula que no tinga tota la documentació.

Altres documents i informació

Potser necessites altres documents com els següents:

 • Carnet vigent família nombrosa/monoparental (si és el cas)
 • Fotocòpia dictamen mèdic amb el grau de diversitat funcional (si és el cas)
 • Protocol d’actuació signat pel/per la pediatra/metge/essa i autorització en cas d’haver-hi d’administrar medicació.
 • Document justificatiu de les modificacions que es puguen haver produït en la situació familiar, DNI, domicili (certificat empadronament), etc. Comunicades el curs anterior.
 • Original i fotocòpia sentència progenitors de no convivència/pàtria potestat/custòdia/etc. (tornar a presentar si hi ha canvis)
 • Estigues atent per a la sol·licitud de transport que eixirà en breu. Es publicarà a la web.

Altra informació:

 • El Centre considera essencial la col·laboració de les famílies a través de l’AMPA i, per tant, aconsella formar part com a socis de dita associació per així continuar millorant el funcionament del Centre i beneficiar als vostres fills/es.
 • El Centre no dispensa medicaments; l’alumnat en tractament mèdic haurà de dur els seus propis medicaments.
 • Protocol sanitari malalts crònics: cal indicar a la sol·licitud de matrícula si l’alumne/a té al·lèrgies i/o malaltia crònica i quina/es són. A principi de curs es proporcionaran els documents per actualitzar el llistat i dades de malalts crònics.
 • En cas que l’alumne/a menor d’edat haja d’eixir del Centre durant l’horari lectiu per causa justificada, només ho farà acompanyat d’un familiar, que prèviament haurà de presentar el seu DNI i haurà emplenat el full d’eixida que està a la seua disposició a consergeria.
 • Si tens qualsevol problema relacionat amb la matrícula, acudix al centre en horari de dilluns a divendres de 9:00 a 13:30.
Matrícula per a 3r d’ESO

Llig atentament tota la informació abans de complimentar el formulari de matrícula.

1r Pas: Recull tots els DOCUMENTS OBLIGATORIS

 1. Formulari de matrícula imprimit i signat.
 2. Original i fotocòpia DNI/NIE/Passaport o llibre família de l’alumne/a (sense retallar).
 3. Original i fotocòpia targeta sanitària (SIP) de l’alumne/a (sense retallar).
 4. Dos fotos tamany carnet actualitzades (amb nom i cognoms darrere).
 5. Original i fotocòpia DNI/NIF/Passaport del pare i mare i/o tutor/a (sense retallar)
 6. Justificant pagament assegurança escolar (1r i 2n d’ESO no paguen)
  • Només paga l’assegurança l’alumnat fins els 28 anys inclosos.
  • Ingressar 1,12€ (import exacte) en el compte de CaixaBank: ES13 2100 7775 89 1300045201
  • Concepte: ASSEGURANÇA ESCOLAR 24/25
  • Ordenant: CURS-COGNOMS I NOM DE L’ALUMNE/A
  • Imprimix el justificant del pagament per a entregar el dia indicat amb la resta de documents.
 7. Document pagament quota AMPA (voluntari).
  • Ingrés de 16€ per família (només 16€ per família, encara que hi haja més germans/anes al Centre) al número de compte: ES08 2100 7775 81 1300487227
  • Concepte: QUOTA AMPA 24/25
  • Ordenant: CURS-COGNOMS I NOM DE TOTS/ES ELS/LES ALUMNES DE LA FAMÍLIA MATRICULATS/ADES EN L’IES MARIA IBARS
  • Imprimix el justificant del pagament per a entregar el dia indicat amb la resta de documents.

2n Pas: Emplena el FORMULARI WEB

 1. Emplena el formulari de matrícula per a este curs: Fes clic ací per a entrar al formulari-matricula-3r-eso/
  • Contrasenya alumnat Maria Ibars: Te la dona el tutor/la tutora.
  • Si és la primera vegada que et matricules en el centre hauràs de vindre a informar-te de dilluns a divendres de 9:00 a 13:30.
  • En el formulari hi ha camps obligatoris i camps opcionals.
  • Si eres menor d’edat, l’haurà de complimentar el pare/mare/tutor/a.
  • Al final del formulari tindràs un resum informatiu de tots els documents que has d’aportar.
  • Rebràs un correu electrònic amb totes les dades que has omplit.
 2. Imprimix i signa (pare i mare o tutor/a) eixe correu.

3r Pas: ENTREGA TOTS ELS DOCUMENTS EL DIA INDICAT

 1. Entrega TOTS els documents un d’estos dies:
  • Divendres 21 de juny de 9:00 a 13:30
  • Dijous 27 de juny de 9:00 a 13:30
 2. No s’admetrà cap matrícula que no tinga tota la documentació.

Altres documents i informació

Potser necessites altres documents com els següents:

 • Carnet vigent família nombrosa/monoparental (si és el cas)
 • Fotocòpia dictamen mèdic amb el grau de diversitat funcional (si és el cas)
 • Protocol d’actuació signat pel/per la pediatra/metge/essa i autorització en cas d’haver-hi d’administrar medicació.
 • Document justificatiu de les modificacions que es puguen haver produït en la situació familiar, DNI, domicili (certificat empadronament), etc. Comunicades el curs anterior.
 • Original i fotocòpia sentència progenitors de no convivència/pàtria potestat/custòdia/etc. (tornar a presentar si hi ha canvis)
 • Estigues atent per a la sol·licitud de transport que eixirà en breu. Es publicarà a la web.

Altra informació:

 • El Centre considera essencial la col·laboració de les famílies a través de l’AMPA i, per tant, aconsella formar part com a socis de dita associació per així continuar millorant el funcionament del Centre i beneficiar als vostres fills/es.
 • El Centre no dispensa medicaments; l’alumnat en tractament mèdic haurà de dur els seus propis medicaments.
 • Protocol sanitari malalts crònics: cal indicar a la sol·licitud de matrícula si l’alumne/a té al·lèrgies i/o malaltia crònica i quina/es són. A principi de curs es proporcionaran els documents per actualitzar el llistat i dades de malalts crònics.
 • En cas que l’alumne/a menor d’edat haja d’eixir del Centre durant l’horari lectiu per causa justificada, només ho farà acompanyat d’un familiar, que prèviament haurà de presentar el seu DNI i haurà emplenat el full d’eixida que està a la seua disposició a consergeria.
 • Si tens qualsevol problema relacionat amb la matrícula, acudix al centre en horari de dilluns a divendres de 9:00 a 13:30.
Matrícula per a 4t d’ESO

Llig atentament tota la informació abans de complimentar el formulari de matrícula.

1r Pas: Recull tots els DOCUMENTS OBLIGATORIS

 1. Formulari de matrícula imprimit i signat.
 2. Original i fotocòpia DNI/NIE/Passaport o llibre família de l’alumne/a (sense retallar).
 3. Original i fotocòpia targeta sanitària (SIP) de l’alumne/a (sense retallar).
 4. Dos fotos tamany carnet actualitzades (amb nom i cognoms darrere).
 5. Original i fotocòpia DNI/NIF/Passaport del pare i mare i/o tutor/a (sense retallar)
 6. Justificant pagament assegurança escolar (1r i 2n d’ESO no paguen)
  • Només paga l’assegurança l’alumnat fins els 28 anys inclosos.
  • Ingressar 1,12€ (import exacte) en el compte de CaixaBank: ES13 2100 7775 89 1300045201
  • Concepte: ASSEGURANÇA ESCOLAR 24/25
  • Ordenant: CURS-COGNOMS I NOM DE L’ALUMNE/A
  • Imprimix el justificant del pagament per a entregar el dia indicat amb la resta de documents.
 7. Document pagament quota AMPA (voluntari).
  • Ingrés de 16€ per família (només 16€ per família, encara que hi haja més germans/anes al Centre) al número de compte: ES08 2100 7775 81 1300487227
  • Concepte: QUOTA AMPA 24/25
  • Ordenant: CURS-COGNOMS I NOM DE TOTS/ES ELS/LES ALUMNES DE LA FAMÍLIA MATRICULATS/ADES EN L’IES MARIA IBARS
  • Imprimix el justificant del pagament per a entregar el dia indicat amb la resta de documents.

2n Pas: Emplena el FORMULARI WEB

 1. Emplena el formulari de matrícula per a este curs: Fes clic ací per a entrar al formulari-matricula-4t-eso/
  • Contrasenya alumnat Maria Ibars: Te la dona el tutor/la tutora.
  • Si és la primera vegada que et matricules en el centre hauràs de vindre a informar-te de dilluns a divendres de 9:00 a 13:30.
  • En el formulari hi ha camps obligatoris i camps opcionals.
  • Si eres menor d’edat, l’haurà de complimentar el pare/mare/tutor/a.
  • Al final del formulari tindràs un resum informatiu de tots els documents que has d’aportar.
  • Rebràs un correu electrònic amb totes les dades que has omplit.
 2. Imprimix i signa (pare i mare o tutor/a) eixe correu.

3r Pas: ENTREGA TOTS ELS DOCUMENTS EL DIA INDICAT

 1. Entrega TOTS els documents un d’estos dies:
  • Divendres 21 de juny de 9:00 a 13:30
  • Dijous 27 de juny de 9:00 a 13:30
 2. No s’admetrà cap matrícula que no tinga tota la documentació.

Altres documents i informació

Potser necessites altres documents com els següents:

 • Carnet vigent família nombrosa/monoparental (si és el cas)
 • Fotocòpia dictamen mèdic amb el grau de diversitat funcional (si és el cas)
 • Protocol d’actuació signat pel/per la pediatra/metge/essa i autorització en cas d’haver-hi d’administrar medicació.
 • Document justificatiu de les modificacions que es puguen haver produït en la situació familiar, DNI, domicili (certificat empadronament), etc. Comunicades el curs anterior.
 • Original i fotocòpia sentència progenitors de no convivència/pàtria potestat/custòdia/etc. (tornar a presentar si hi ha canvis)
 • Estigues atent per a la sol·licitud de transport que eixirà en breu. Es publicarà a la web.

Altra informació:

 • El Centre considera essencial la col·laboració de les famílies a través de l’AMPA i, per tant, aconsella formar part com a socis de dita associació per així continuar millorant el funcionament del Centre i beneficiar als vostres fills/es.
 • El Centre no dispensa medicaments; l’alumnat en tractament mèdic haurà de dur els seus propis medicaments.
 • Protocol sanitari malalts crònics: cal indicar a la sol·licitud de matrícula si l’alumne/a té al·lèrgies i/o malaltia crònica i quina/es són. A principi de curs es proporcionaran els documents per actualitzar el llistat i dades de malalts crònics.
 • En cas que l’alumne/a menor d’edat haja d’eixir del Centre durant l’horari lectiu per causa justificada, només ho farà acompanyat d’un familiar, que prèviament haurà de presentar el seu DNI i haurà emplenat el full d’eixida que està a la seua disposició a consergeria.
 • Si tens qualsevol problema relacionat amb la matrícula, acudix al centre en horari de dilluns a divendres de 9:00 a 13:30.

Matrícula per a 1r de Batxillerat

Llig atentament tota la informació abans de complimentar el formulari de matrícula.

1r Pas: Recull tots els DOCUMENTS OBLIGATORIS

 1. Formulari de matrícula imprimit i signat.
 2. Original i fotocòpia DNI/NIE/Passaport o llibre família de l’alumne/a (sense retallar).
 3. Original i fotocòpia targeta sanitària (SIP) de l’alumne/a (sense retallar).
 4. Dos fotos tamany carnet actualitzades (amb nom i cognoms darrere).
 5. Original i fotocòpia DNI/NIF/Passaport del pare i mare i/o tutor/a (sense retallar)
 6. Justificant pagament assegurança escolar (1r i 2n d’ESO no paguen)
  • Només paga l’assegurança l’alumnat fins els 28 anys inclosos.
  • Ingressar 1,12€ (import exacte) en el compte de CaixaBank: ES13 2100 7775 89 1300045201
  • Concepte: ASSEGURANÇA ESCOLAR 24/25
  • Ordenant: CURS-COGNOMS I NOM DE L’ALUMNE/A
  • Imprimix el justificant del pagament per a entregar el dia indicat amb la resta de documents.
 7. Fotocòpia consell orientador.
 8. Justificant pagament Expedició Historial Acadèmic Batxillerat en aquesta taxa: TAXA046
 9. Justificant pagament Targeta d’identitat en aquesta taxa: TAXA046
 10. Document pagament quota AMPA (voluntari).
  • Ingrés de 16€ per família (només 16€ per família, encara que hi haja més germans/anes al Centre) al número de compte: ES08 2100 7775 81 1300487227
  • Concepte: QUOTA AMPA 24/25
  • Ordenant: CURS-COGNOMS I NOM DE TOTS/ES ELS/LES ALUMNES DE LA FAMÍLIA MATRICULATS/ADES EN L’IES MARIA IBARS
  • Imprimix el justificant del pagament per a entregar el dia indicat amb la resta de documents.

2n Pas: Emplena el FORMULARI WEB

 1. Emplena el formulari de matrícula per a este curs: Fes clic ací per a entrar al formulari-matricula-1r-batxillerat/
  • Contrasenya alumnat Maria Ibars: Te la dona el tutor/la tutora.
  • Si és la primera vegada que et matricules en el centre hauràs de vindre a informar-te de dilluns a divendres de 9:00 a 13:30.
  • En el formulari hi ha camps obligatoris i camps opcionals.
  • Si eres menor d’edat, l’haurà de complimentar el pare/mare/tutor/a.
  • Al final del formulari tindràs un resum informatiu de tots els documents que has d’aportar.
  • Rebràs un correu electrònic amb totes les dades que has omplit.
 2. Imprimix i signa (pare i mare o tutor/a) eixe correu.

3r Pas: ENTREGA TOTS ELS DOCUMENTS EL DIA INDICAT

 1. Entrega TOTS els documents un d’estos dies:
  • Dilluns 1 o Dimarts 2 de juliol de 9:00 a 13:30
 2. No s’admetrà cap matrícula que no tinga tota la documentació.

Altres documents i informació

Potser necessites altres documents com els següents:

 • Carnet vigent família nombrosa/monoparental (si és el cas)
 • Fotocòpia dictamen mèdic amb el grau de diversitat funcional (si és el cas)
 • Protocol d’actuació signat pel/per la pediatra/metge/essa i autorització en cas d’haver-hi d’administrar medicació.
 • Document justificatiu de les modificacions que es puguen haver produït en la situació familiar, DNI, domicili (certificat empadronament), etc. Comunicades el curs anterior.
 • Original i fotocòpia sentència progenitors de no convivència/pàtria potestat/custòdia/etc. (tornar a presentar si hi ha canvis)
 • Estigues atent per a la sol·licitud de transport que eixirà en breu. Es publicarà a la web.

Altra informació:

 • El Centre considera essencial la col·laboració de les famílies a través de l’AMPA i, per tant, aconsella formar part com a socis de dita associació per així continuar millorant el funcionament del Centre i beneficiar als vostres fills/es.
 • El Centre no dispensa medicaments; l’alumnat en tractament mèdic haurà de dur els seus propis medicaments.
 • Protocol sanitari malalts crònics: cal indicar a la sol·licitud de matrícula si l’alumne/a té al·lèrgies i/o malaltia crònica i quina/es són. A principi de curs es proporcionaran els documents per actualitzar el llistat i dades de malalts crònics.
 • En cas que l’alumne/a menor d’edat haja d’eixir del Centre durant l’horari lectiu per causa justificada, només ho farà acompanyat d’un familiar, que prèviament haurà de presentar el seu DNI i haurà emplenat el full d’eixida que està a la seua disposició a consergeria.
 • Si tens qualsevol problema relacionat amb la matrícula, acudix al centre en horari de dilluns a divendres de 9:00 a 13:30.
Matrícula per a 2n de Batxillerat

Llig atentament tota la informació abans de complimentar el formulari de matrícula.

1r Pas: Recull tots els DOCUMENTS OBLIGATORIS

 1. Formulari de matrícula imprimit i signat.
 2. Justificant pagament assegurança escolar (1r i 2n d’ESO no paguen)
  • Només paga l’assegurança l’alumnat fins els 28 anys inclosos.
  • Ingressar 1,12€ (import exacte) en el compte de CaixaBank: ES13 2100 7775 89 1300045201
  • Concepte: ASSEGURANÇA ESCOLAR 24/25
  • Ordenant: CURS-COGNOMS I NOM DE L’ALUMNE/A
  • Imprimix el justificant del pagament per a entregar el dia indicat amb la resta de documents.
 3. Justificant pagament Expedició Historial Acadèmic Batxillerat en aquesta taxa: TAXA046
 4. Justificant pagament Targeta d’identitat en aquesta taxa: TAXA046
 5. Document pagament quota AMPA (voluntari).
  • Ingrés de 16€ per família (només 16€ per família, encara que hi haja més germans/anes al Centre) al número de compte: ES08 2100 7775 81 1300487227
  • Concepte: QUOTA AMPA 24/25
  • Ordenant: CURS-COGNOMS I NOM DE TOTS/ES ELS/LES ALUMNES DE LA FAMÍLIA MATRICULATS/ADES EN L’IES MARIA IBARS
  • Imprimix el justificant del pagament per a entregar el dia indicat amb la resta de documents.

2n Pas: Emplena el FORMULARI WEB

 1. Emplena el formulari de matrícula per a este curs: Fes clic ací per a entrar al formulari-matricula-2n-batxillerat/
  • Contrasenya alumnat Maria Ibars: Te la dona el tutor/la tutora.
  • Si és la primera vegada que et matricules en el centre hauràs de vindre a informar-te de dilluns a divendres de 9:00 a 13:30.
  • En el formulari hi ha camps obligatoris i camps opcionals.
  • Si eres menor d’edat, l’haurà de complimentar el pare/mare/tutor/a.
  • Al final del formulari tindràs un resum informatiu de tots els documents que has d’aportar.
  • Rebràs un correu electrònic amb totes les dades que has omplit.
 2. Imprimix i signa (pare i mare o tutor/a) eixe correu.

3r Pas: ENTREGA TOTS ELS DOCUMENTS EL DIA INDICAT

 1. Entrega TOTS els documents un d’estos dies:
  • Dilluns 1 o Dimarts 2 de juliol de 9:00 a 13:30
 2. No s’admetrà cap matrícula que no tinga tota la documentació.

Altres documents i informació

Potser necessites altres documents com els següents:

 • Carnet vigent família nombrosa/monoparental (si és el cas)
 • Fotocòpia dictamen mèdic amb el grau de diversitat funcional (si és el cas)
 • Protocol d’actuació signat pel/per la pediatra/metge/essa i autorització en cas d’haver-hi d’administrar medicació.
 • Document justificatiu de les modificacions que es puguen haver produït en la situació familiar, DNI, domicili (certificat empadronament), etc. Comunicades el curs anterior.
 • Original i fotocòpia sentència progenitors de no convivència/pàtria potestat/custòdia/etc. (tornar a presentar si hi ha canvis)
 • Estigues atent per a la sol·licitud de transport que eixirà en breu. Es publicarà a la web.

Altra informació:

 • El Centre considera essencial la col·laboració de les famílies a través de l’AMPA i, per tant, aconsella formar part com a socis de dita associació per així continuar millorant el funcionament del Centre i beneficiar als vostres fills/es.
 • El Centre no dispensa medicaments; l’alumnat en tractament mèdic haurà de dur els seus propis medicaments.
 • Protocol sanitari malalts crònics: cal indicar a la sol·licitud de matrícula si l’alumne/a té al·lèrgies i/o malaltia crònica i quina/es són. A principi de curs es proporcionaran els documents per actualitzar el llistat i dades de malalts crònics.
 • En cas que l’alumne/a menor d’edat haja d’eixir del Centre durant l’horari lectiu per causa justificada, només ho farà acompanyat d’un familiar, que prèviament haurà de presentar el seu DNI i haurà emplenat el full d’eixida que està a la seua disposició a consergeria.
 • Si tens qualsevol problema relacionat amb la matrícula, acudix al centre en horari de dilluns a divendres de 9:00 a 13:30.

Matrícula per a Grau Bàsic: 1r (REPETIDORS) i 2n

Llig atentament tota la informació abans de complimentar el formulari de matrícula.

1r Pas: Arreplega tots els DOCUMENTS OBLIGATORIS

 1. Formulari de matrícula imprimit i signat.
 2. Justificant pagament assegurança escolar (1r i 2n d’ESO no paguen)
  • Només paga l’assegurança l’alumnat fins els 28 anys inclosos.
  • Ingressar 1,12€ (import exacte) en el compte de CaixaBank: ES13 2100 7775 89 1300045201
  • Concepte: ASSEGURANÇA ESCOLAR 24/25
  • Ordenant: CURS-COGNOMS I NOM DE L’ALUMNE/A
  • Imprimix el justificant del pagament per a entregar el dia indicat amb la resta de documents.
 3. Document pagament quota AMPA (voluntari).
  • Ingrés de 16€ per família (només 16€ per família, encara que hi haja més germans/anes al Centre) al número de compte: ES08 2100 7775 81 1300487227
  • Concepte: QUOTA AMPA 24/25
  • Ordenant: CURS-COGNOMS I NOM DE TOTS/ES ELS/LES ALUMNES DE LA FAMÍLIA MATRICULATS/ADES EN L’IES MARIA IBARS
  • Imprimix el justificant del pagament per a entregar el dia indicat amb la resta de documents.

2n Pas: Emplena el FORMULARI WEB

 1. Emplena el formulari de matrícula per a este curs: Fes clic ací per a entrar al formulari-matricula-cicles
  • Contrasenya alumnat Maria Ibars: Te la dona el tutor/la tutora.
  • Si és la primera vegada que et matricules en el centre hauràs de vindre a informar-te de dilluns a divendres de 9:00 a 13:30.
  • En el formulari hi ha camps obligatoris i camps opcionals.
  • Si eres menor d’edat, l’haurà de complimentar el pare/mare/tutor/a.
  • Al final del formulari tindràs un resum informatiu de tots els documents que has d’aportar.
  • Rebràs un correu electrònic amb totes les dades que has omplit.
 2. Imprimix i signa (pare i mare o tutor/a) eixe correu.

3r Pas: ENTREGA TOTS ELS DOCUMENTS EL DIA INDICAT

 1. Entrega TOTS els documents en la Secretaria del Centre un d’estos dies en horari de 9:00 a 13:30:
  • Divendres 21 de juny
  • Dilluns 1 de juliol
  • Dimarts 2 de juliol
 2. No s’admetrà cap matrícula que no tinga tota la documentació.

Altres documents i informació

Potser necessites altres documents com els següents:

 • Carnet vigent família nombrosa/monoparental (si és el cas)
 • Fotocòpia dictamen mèdic amb el grau de diversitat funcional (si és el cas)
 • Protocol d’actuació signat pel/per la pediatra/metge/essa i autorització en cas d’haver-hi d’administrar medicació.
 • Document justificatiu de les modificacions que es puguen haver produït en la situació familiar, DNI, domicili (certificat empadronament), etc. Comunicades el curs anterior.
 • Original i fotocòpia sentència progenitors de no convivència/pàtria potestat/custòdia/etc. (tornar a presentar si hi ha canvis)
 • Estigues atent per a la sol·licitud de transport que eixirà en breu. Es publicarà a la web.

Altra informació:

 • El Centre considera essencial la col·laboració de les famílies a través de l’AMPA i, per tant, aconsella formar part com a socis de dita associació per així continuar millorant el funcionament del Centre i beneficiar als vostres fills/es.
 • El Centre no dispensa medicaments; l’alumnat en tractament mèdic haurà de dur els seus propis medicaments.
 • Protocol sanitari malalts crònics: cal indicar a la sol·licitud de matrícula si l’alumne/a té al·lèrgies i/o malaltia crònica i quina/es són. A principi de curs es proporcionaran els documents per actualitzar el llistat i dades de malalts crònics.
 • En cas que l’alumne/a menor d’edat haja d’eixir del Centre durant l’horari lectiu per causa justificada, només ho farà acompanyat d’un familiar, que prèviament haurà de presentar el seu DNI i haurà emplenat el full d’eixida que està a la seua disposició a consergeria.
 • Si tens qualsevol problema relacionat amb la matrícula, acudix al centre en horari de dilluns a divendres de 9:00 a 13:30.
Matrícula per a Grau Mitjà i Grau Superior: 1r (REPETIDORS), 2n i 3r

Llig atentament tota la informació abans de complimentar el formulari de matrícula.

1r Pas: Arreplega tots els DOCUMENTS OBLIGATORIS

 1. Formulari de matrícula imprimit i signat.
 2. Justificant pagament assegurança escolar (1r i 2n d’ESO no paguen)
  • Només paga l’assegurança l’alumnat fins els 28 anys inclosos.
  • Ingressar 1,12€ (import exacte) en el compte de CaixaBank: ES13 2100 7775 89 1300045201
  • Concepte: ASSEGURANÇA ESCOLAR 24/25
  • Ordenant: CURS-COGNOMS I NOM DE L’ALUMNE/A
  • Imprimix el justificant del pagament per a entregar el dia indicat amb la resta de documents.
 3. Justificant pagament Informe d’avaluació en aquesta taxa: TAXA046
 4. Justificant pagament Targeta d’identitat en aquesta taxa: TAXA046
 5. Document pagament quota AMPA (voluntari).
  • Ingrés de 16€ per família (només 16€ per família, encara que hi haja més germans/anes al Centre) al número de compte: ES08 2100 7775 81 1300487227
  • Concepte: QUOTA AMPA 24/25
  • Ordenant: CURS-COGNOMS I NOM DE TOTS/ES ELS/LES ALUMNES DE LA FAMÍLIA MATRICULATS/ADES EN L’IES MARIA IBARS
  • Imprimix el justificant del pagament per a entregar el dia indicat amb la resta de documents.

2n Pas: Emplena el FORMULARI WEB

 1. Emplena el formulari de matrícula per a este curs: Fes clic ací per a entrar al formulari-matricula-cicles
  • Contrasenya alumnat Maria Ibars: Te la dona el tutor/la tutora.
  • Si és la primera vegada que et matricules en el centre hauràs de vindre a informar-te de dilluns a divendres de 9:00 a 13:30.
  • En el formulari hi ha camps obligatoris i camps opcionals.
  • Si eres menor d’edat, l’haurà de complimentar el pare/mare/tutor/a.
  • Al final del formulari tindràs un resum informatiu de tots els documents que has d’aportar.
  • Rebràs un correu electrònic amb totes les dades que has omplit.
 2. Imprimix i signa (pare i mare o tutor/a) eixe correu.

3r Pas: ENTREGA TOTS ELS DOCUMENTS EL DIA INDICAT

 1. Entrega TOTS els documents en la Secretaria del Centre el dia indicat en horari de 9:00 a 13:30:
  • GS Robòtica: Dimecres 3 de juliol
  • GS Automoció: Dimecres 3 de juliol
  • GM Gestió Administrativa: Dijous 4 de juliol
  • GM Electromecànica de Vehicles: Divendres 5 de juliol
  • GM Electricitat: Divendres 5 de juliol
  • GS Administració i Finances (Nocturn): Dilluns 8 de juliol
  • GS Assistència a la Direcció: Dilluns 8 de juliol
  • GS Administració i Finances (Diürn): Dimarts 9 de juliol
 2. No s’admetrà cap matrícula que no tinga tota la documentació.

Altres documents i informació

Potser necessites altres documents com els següents:

 • Carnet vigent família nombrosa/monoparental (si és el cas)
 • Fotocòpia dictamen mèdic amb el grau de diversitat funcional (si és el cas)
 • Protocol d’actuació signat pel/per la pediatra/metge/essa i autorització en cas d’haver-hi d’administrar medicació.
 • Document justificatiu de les modificacions que es puguen haver produït en la situació familiar, DNI, domicili (certificat empadronament), etc. Comunicades el curs anterior.
 • Original i fotocòpia sentència progenitors de no convivència/pàtria potestat/custòdia/etc. (tornar a presentar si hi ha canvis)
 • Estigues atent per a la sol·licitud de transport que eixirà en breu. Es publicarà a la web.

Altra informació:

 • El Centre considera essencial la col·laboració de les famílies a través de l’AMPA i, per tant, aconsella formar part com a socis de dita associació per així continuar millorant el funcionament del Centre i beneficiar als vostres fills/es.
 • El Centre no dispensa medicaments; l’alumnat en tractament mèdic haurà de dur els seus propis medicaments.
 • Protocol sanitari malalts crònics: cal indicar a la sol·licitud de matrícula si l’alumne/a té al·lèrgies i/o malaltia crònica i quina/es són. A principi de curs es proporcionaran els documents per actualitzar el llistat i dades de malalts crònics.
 • En cas que l’alumne/a menor d’edat haja d’eixir del Centre durant l’horari lectiu per causa justificada, només ho farà acompanyat d’un familiar, que prèviament haurà de presentar el seu DNI i haurà emplenat el full d’eixida que està a la seua disposició a consergeria.
 • Si tens qualsevol problema relacionat amb la matrícula, acudix al centre en horari de dilluns a divendres de 9:00 a 13:30.