Acreditacions professionals

És possible que tingues experiència laboral o formació no reglada en algun sector professional, com a administració, indústria, agricultura, comerç o informàtica, però no tingues cap títol que l’acredite.

Existeix un procediment per a certificar que tens experiència en el sector. La informació general del procediment està disponible en la pàgina web de la Conselleria i en la web de TodoFP. A més, tens a la teua disposició els següents mitjans de contacte:

El procediment d’acreditació de competències professionals et permetrà:

  • Acreditar Qualificacions Professionals, que demostren que tens l’habilitació necessària per a realitzar una determinada activitat professional.
  • Acreditar Unitats de Competència, que demostren que tens la capacitació necessària per a realitzar una sèrie de tasques dins d’una activitat professional.
  • Convalidar mòduls professionals de títols oficials d’FP que estiguen associats a les unitats de competència que hages acreditat.
  • Convalidar mòduls formatius de Certificats de Professionalitat que estiguen associats a les unitats de competència que hages acreditat.

Comissió de la família professional d’Informàtica i Comunicacions de l’IES Mare Nostrum

En l’IES Mare Nostrum existeix una Comissió d’Acreditació per a la família professional d’Informàtica i Comunicacions. Si tens experiència laboral o formació no reglada en aquest sector i tens dubtes sobre el procediment pots contactar amb Estrella Berges, del Departament de FOL: e.bergesfuentes@edu.gva.es